• Schriftelijke vragen

  Schriftelijke vragen ...

  Schriftelijke vragen over de Nijkerkerbrug

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen

  Schriftelijke vragen ...

  Schriftelijke vragen over de doorstroom van speciaal voortgezet onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen

  Vragen van de leden ...

  Naar aanleiding van het bericht 'Grutto of kraai; voor wie moet je kiezen?'

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  "Sinaasappels mogelijk ...

  Nav berichtgeving NOS (d.d. 17/12/2016)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Aanvullende vragen ...

  Tbv Nader verslag Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Beleidsregels mogen ...

  Naar aanleiding van het rapport van Actal (d.d. 10/04/2017)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Exportpositie ...

  Naar aanleiding van het bericht '‘Ernstige zorgen over de exportpositie van de Nederlandse paardensector’ (d.d. 07/07)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Mestvergisting

  Aan de minister van Economische Zaken naar aanleiding bericht Boerderij mestvergisters

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Onduidelijkheid GVE op ...

  Over RVO naar aanleiding van vele klachten van ondernemers (d.d. 13/04/2017)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Opheldering over de ...

  Aanvullende schriftelijke vragen na een eerder gevoerd schriftelijk overleg

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Rattenziekte rukt op ...

  N.a.v bericht "Rattenziekte van Weil rukt op in Nederland"

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het inzichtelijk maken van marktbelemmeringen voor de export van agri producten

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Betreffende openbaar maken meetdata ammoniak Wageningen Universiteit (d.d. 9 september 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht ‘Strijd tegen kiloknaller gaat nieuwe ronde in'.

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de berichtgeving ‘Dinkelland tegen besluit EZ over Natura 2000’ en ‘Geen naaldbossen in Twente’ (d.d. 15 oktober 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  N.a.v. het bericht 'France offers new farm aid as 1,500 tractors hit Paris streets'

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht ‘RWS gebruikt onkruidmiddel dat slecht is voor water’

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over aanbesteding (d.d. 10 juli 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Naar aanleiding van een werkbezoek aan een pluimveeslachterij (d.d. 19 oktober 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over schade door waterplanten (d.d. 29 juli 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Naar aanleiding van het bericht ‘Uitleg over discardban’

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Inzake het onderhoud van sloten door waterschappen

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over concurrentieverstoring door subsidieregelingen (d.d. 9 oktober 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over nieuwe Europese richtlijn over antibioticagebruik (d.d. 2 oktober 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  N.a.v. het bericht 'Diervriendelijke subsidiepotjes' (d.d. 25 september 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Naar aanleiding van bericht 'Onkruidverdelger glyfosaat niet kankerverwekkend'

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Naar aanleiding van het bericht ‘Geen uitstel elektronische monitoring ammoniak‘

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht “Europees Hof: reistijd van en naar een klus is werktijd”

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Naar aanleiding van het bericht ‘NVV, NVP en NMV stappen uit overleg PAS met ministerie van Economische Zaken‘

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht ‘Veel fouten bij uitgaven EU-subsidies voor platteland’ (d.d. 11 februari 2016)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de evaluatie van de bestrijdingsaanpak van de vogelgriep uitbraak van 15 november 2014

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  N.a.v. bericht + de ter notificatie voorgelegde ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  N.a.v bericht 'Illegale inzet koper in biologische aardappel'

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht 'LTO wil mogelijkheid tot koudmerken van koeien behouden'

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht “Foute melding claimt ruimte”

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over persbericht van de Europese Commissie van 14 maart en de toespraak van Commissaris Hogan (d.d. 23 maart 2016)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Tarieven NVWA moeten ...

  Over Het programma ‘Certificering op Afstand’

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Te weinig keuze bij ...

  N.a.v. signalen omtrent exportcertificering paardensperma

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Vervolg schriftelijke ...

  Vervolg schriftelijke vragen over bericht ‘Jonge Landbouwersregeling pakt totaal verkeerd uit’

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Vragen van het lid ...

  Vragen naar aanleiding van berichten over de NVWA-tarieven en de omgang van de NVWA met nertsenhouders

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Vragen van het Lid ...

  Naar aanleiding van een Twitterbericht 13-06-2016

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Vragen van het lid ...

  N.a.v. de brief van de staatssecretaris van I&M van 12 juli jl. m.b.t. diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen(2016 D30000)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Vragen van het lid ...

  N.a.v. SO inzake preventie,bestrijding,monitoring van besmettelijke dierziekten,zoönosen,TSE's & AO dierziekten,antibioticagebruik

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Vragen van het lid ...

  N.a.v signalen omtrent fytosanitaire keuringen

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  VVD komt op voor boeren ...

  N.a.v. artikel in Nieuwe Oogst

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  VVD pleit voor ...

  Naar aanleiding van bericht '‘Vogelgriep vastgesteld in Kamperveen’

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  VVD: Stalkeuring op ...

  N.a.v. bericht 'Stalkeuring weer beperkt mogelijk in 2017'

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Handen af van ...

  Over het bericht 'Eiopa wil betere en meer vergelijkbare informatie voor deelnemers'

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Kosten pensioenfondsen ...

  Over bericht dat de kostencijfers van DNB niet altijd goed vergelijkbaar zijn

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Lodders wil duidelijke ...

  Vragen over het bericht dat Pensioen 1-2-3 niet leidt tot meer duidelijkheid

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Schriftelijke vragen ...

  n.a.v. de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 april 2016 (Dansk Industri/kartsen Eigil Rasmussen)?

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Schriftelijke vragen ...

  Over het oneigenlijk gebruik van de pensioenknip (d.d. 17 december 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Schriftelijke vragen ...

  Over pensioenopbouw van medisch specialisten (d.d. 13 juli 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht dat pensioenfondsen naar België verhuizen (d.d. 02 mei 2016)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Staatssecretaris moet ...

  N.a.v. bericht 'Aantal pensioenfondsen zakt onder driehonderd'

  Lees meer
 • Spreekteksten

  Roundup en andere ...

  Debat over het middel Roundup en andere gewasbeschermingsmiddelen (d.d. 28 mei 2015)

  Lees meer
 • Spreekteksten

  Wet algemeen pensioenfonds

  Spreektekst voor het debat over de wet algemeen pensioenfonds (APF) (d.d. 16 juni 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Aanvullende vragen van ...

  Over vleesaanbiedingen onder 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk (d.d. 25 maart 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Aanvullende vragen van ...

  Over de voortgang van de PAS (d.d. 25 juni 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over bankfinanciering in relatie tot muizenschade Fryslân (d.d. 5 februari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over vleesaanbiedingen onder 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk (d.d 19 januari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de toename, omvang en gevolgen van muizenschade in Friesland (d.d. 13 januari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het welzijn van varkens (d.d. 1 mei 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de acties van Franse boeren (d.d. 31 juli 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over regeldrift (d.d. 12 maart 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de beoordeling van luchtkwaliteit bij plattelandswoningen (d.d. 5 februari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over natuurontwikkeling (d.d. 18 juni 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Naar aanleiding van het bericht “Meitelling door ruim de helft nog niet ingediend.” (d.d. 18 mei 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over afgeven van exportcertificaten door NVWA op zaterdag (d.d. 2 maart 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de noodzaak van het verzamelen van stalgegevens (d.d. 10 maart 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het bericht ‘Storing op mijnRVO.nl' (d.d. 15 januari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger binnen de EU (d.d. 31 maart 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over steun voor varkenssector (d.d. 25 februari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de voortgang van de PAS (d.d. 24 juni 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen landbouw

  Schriftelijke vragen ...

  Over de Suzukii-fruitvlieg (d.d. 26 mei 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Aanvullende vragen van ...

  Over de voorkeursbehandeling van jongeren, vrouwen en allochtonen in pensioenfonds besturen (d.d. 2 april 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Schriftelijke vragen ...

  Over de premiepercentages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar (d.d. 29 januari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Schriftelijke vragen ...

  Over de voorkeursbehandeling van jongeren, vrouwen en allochtonen in pensioenfonds besturen (d.d. 23 februari 2015)

  Lees meer
 • Schriftelijke vragen pensioenen

  Schriftelijke vragen ...

  Over het beheer en de uitvoering van pensioenvermogens in het buitenland (d.d. 18 maart 2015)

  Lees meer