Dubieuze procedure Europese Commissie om veto Nederland over belastingen weg te nemen

De VVD vindt dat iedereen z’n eerlijke deel aan belasting moet betalen. Om dat te bereiken pakken we belastingontduiking en -ontwijking aan. Dat doen we in Nederland en daar maken we ook in Europa afspraken over. Dat gaat goed en kan op onderdelen nog beter. Dat is nodig anders betalen mkb-ers en middeninkomens teveel belasting.

 

Nu stelt de Commissie voor om het veto van Nederland over belastingen weg te nemen. Dat doen ze door middel van een dubieuze procedure, namelijk artikel 116 vweu. Daarmee gaan we zelf niet meer over onze belastingen. De VVD vindt dat niet kunnen, daarom hebben we ook al eerder gezegd dat belastingen van lidstaten zelf zijn. Een meerderheid van de Kamer is het hier mee eens, dat bleek begin dit jaar uit een brede steun voor de motie Leijten - Lodders die zich hierover uitsprak.

 

De VVD zal blijven strijden voor zo laag mogelijke en eerlijke belastingen. Dat doen we door middel van samenwerking, en niet door onze soevereiniteit af te pakken. Daarom samen met collega Aukje de Vries vragen gesteld aan de staatssecretaris en de minister van Financiën.

 

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en De Vries (beide VVD) aan de staatssecretaris van Financien en de minister van Financien over het bericht ‘Brussels plans attack on low tax member states’[1].

 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Brussels plans attack on low tax member states’?

2. Kunt u meer informatie geven over dit precieze voorstel? Wat houdt artikel 116 VwEU precies in? Wanneer is, conform de verdragsgeschiedenis, een gebruik van dit artikel wenselijk? Hoe verhoudt dit artikel zich tot eerdere voorstellen, zoals het inzetten van de paralelle bepaling? 

3. Bent u bekend met dit voorstel? Op welke momenten is dit besproken met de Nederlandse regering of vertegenwoordigers van Nederland? Wat is de inbreng geweest van Nederland?

4. Wat vindt u van dit voorstel? Bent u het met de VVD (en de Kamer, conform de aangenomen motie Lodders-Leijten[2]) eens dat belastingen een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven?

5. Wat vindt u van de suggestie onderliggend aan dit voorstel alsof de Nederlandse regering niks zou doen en niks gedaan zou hebben aan belastingontwijking en ontduiking? Kunt u nogmaals aangeven welke stappen de afgelopen tien jaar gezet zijn tegen belastingontduiking en ontwijking? Kunt u dit afzetten tegenover de acties van andere lidstaten, bijvoorbeeld Italië?

6. Valt het u ook op dat de Europese Unie vooral ‘inbreuken op de interne markt’ ziet wanneer het gaat om kleine lidstaten, en dat grote lidstaten minder aangepakt worden, conform het credo ‘Frankrijk is nu eenmaal Frankrijk’? Wat vindt u hiervan?

7. Vindt u net als de VVD dat er ook andere prangende ‘inbreuken in de interne markt’ zijn, zoals de beschermde beroepen in landen als Frankrijk en Italië, het bijna decennialang negeren van begrotingsregels door grote landen zoals Frankrijk en Italië, het beschermen van de eigen bedrijven tegen concurrentie?

8. Hoe verklaart u dit voorstel van de Commissie, terwijl de Commissie eerder zelf aangaf dat “Article 116 TFEU is not a possible legal basis for proposals on tax harmonisation. [...] Articles 113 and 115 TFEU are the only legal bases allowing the Council to adopt measures of approximation of Member States’ laws, regulatory or administrative provisions concerning taxation.” (Commissiedocument E-001797/2019)?

9. Kunt u de Kamer op de hoogte houden van de voortgang van dit voorstel?