Vragen over de lagere btw op ebooken en de consument die dit niet merkt

Met ingang van dit jaar is de btw op elektronische (studie-) boeken, kranten en tijdschriften verlaagd van 21% naar 9%. Met deze maatregel zouden de producten goedkoper worden en op een zelfde manier worden belast als de fysieke boeken, kranten en tijdschriften. De VVD heeft deze verlaging van harte gesteund. Tijdens het debat over deze maatregel heb ik als voorwaarde gesteld dat de btw-verlaging ook echt terecht komt bij de consument. Helaas blijkt uit onderzoek dat de verlaging van de btw niet bij de consument is terecht gekomen. Dat vind ik zuur. Studenten schaffen nu hun elektronische studieboeken aan en worden nog steeds geconfronteerd met prijzen die de btw-verlaging  minimaal 10% lager zouden kunnen zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de abonnementen op de digitale krant of tijdschrift.

 

Reden voor mij om de staatssecretaris te vragen hier nu echt serieus werk van te maken. Een btw-verlaging die we doorvoeren om de consument tegemoet te komen moet ook echt bij de consument landen. Er is lang gelobbyd voor een verlaging van het btw-tarief, het zou sjiek zijn als die verlaging dan ook daadwerkelijk doorgevoerd wordt.

   

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van financiën –Belastingen en fiscaliteiten- over het bericht ‘Consument merkt niks van lagere btw op e-books’ RTLZ.nl, 6/7/2020.

   

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Consument merkt niks van lagere btw op e-books’ RTLZ.nl, 6/7/2020[1]?

  2. Deelt u de mening dat de BTW verlaging van 21 naar 9% op elektronische (studie-) boeken, kranten en  tijdschriften, bedoeld om het onderscheid tussen belasting op fysieke en elektronische (studie-) boeken, kranten en tijdschriften weg te nemen, zou moeten leiden tot een prijsverlaging voor de consument? Zo nee, waarom niet?

  3. Herinnert u zich de woorden van uw voorganger tijdens de behandeling van het Belastingplan; “Als je bepaalde belasting verlaagt, doe je dat ook met een bepaalde reden. Normaal gesproken hebben de mensen die de betreffende producten gebruiken daar dan voordeel van.”[2] en “Iedereen, inclusief ikzelf en natuurlijk ook de consument, zou graag willen dat je een btw-verlaging terugziet in de prijs. Dat deel ik volledig[3]? Deelt u deze woorden van uw voorganger nog altijd?

  4. Herinnert u zich het doel van de btw-verlaging welke een aantal politieke partijen voor ogen had, namelijk een prijsverlaging voor de consument?

  5. Is het voordeel voor de consument nog altijd het belangrijkste doel? Kunt u aangeven waarom u nu lijkt te zeggen dat het primaire doel van de btw-verlaging een andere was[4]?

  6. Deelt u de mening dat een evaluatiedatum in 2023 te laat is om in de bres te komen voor de consument, omdat nu al blijkt dat de verlaging niet leidt tot lagere prijzen voor de consument? Zo nee, waarom niet?

  7. Kunt u aangeven of u een verzoek heeft gedaan aan de Autoriteit Consument en Markt om de prijsontwikkeling van elektronische (studie-) boeken, kranten en tijdschriften met name in relatie tot de btw-verlaging te onderzoeken? Zo nee, waarom niet, gezien ook de toezegging van uw voorganger tijdens de behandeling van het Belastingplan 2020?

  8. Wat vindt u van de houding van de Mediafederatie, die jarenlang gelobbyd heeft voor de btw-verlaging, maar dit blijkbaar niet doorvertaald naar de consument?

  9. Bent u bereid om actief op de bres te gaan om de btw-verlaging op elektronische (studie-) boeken, kranten en tijdschriften alsnog plaats te laten vinden voor leerlingen die nu hun elektronische studieboeken moeten aanschaffen en of mensen die een digitaal abonnement hebben op een krant of tijdschrift? Bent u bereid om snel met de sector hierover in gesprek te gaan en de Kamer hierover te informeren?

  10. Bent u bereid hiervoor het middel ‘naming en shaming’ niet uit de weg te gaan als blijkt dat dit nodig is?