Toelatingsproces innovatieve stalsystemen

Deze week bereikte mij mooi nieuws; na 15 jaar is het luchtwassersysteem van Jan Waayer eindelijk goedgekeurd voor de markt. Zijn innovatieve luchtwasser vermindert de ammoniakuitstoot uit varkensstallen. Innovaties als deze zijn belangrijk, zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen die we op klimaat- en milieugebied met elkaar hebben afgesproken. Zelf heb ik al meerdere keren aandacht gevraagd voor het toelatingsproces van innovaties zoals deze Almelose vinding. Het proces om innovatieve stalontwikkelingen, luchtwassystemen of andere innovaties toe te laten op de markt is te lang en te ingewikkeld. Dit moet veel eenvoudiger en makkelijker, met een minder lange doorlooptijd en een sneller besluit. Ook is het belangrijk om kennis die in het buitenland beschikbaar is te betrekken bij de toelating in Nederland. Samen met collega Erik Ziengs heb ik over dit onderwerp nogmaals vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De 15 jaar dat meneer Waayer op de toelating voor zijn luchtwasser heeft moeten wachten is veel te lang. Ik wil graag weten wat beide bewindspersonen gaan doen om het toelatingsproces te versnellen en de experimenteerruimte te vergroten.

 

Vragen van de leden Lodders en Ziengs (beide VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Eindelijk succes voor Almelose luchtwasser van Jan Waayer‘[1].

   

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Eindelijk succes voor Almelose luchtwasser van Jan Waayer’?

  2. Hoe beoordeelt u de kracht van innovaties om uitdagingen op het gebied van klimaat, milieudoelstellingen en terugdringen van emissies vorm te geven?

  3. Hoe kijkt u terug op het proces en jarenlang getouwtrek om een biologische luchtwasser op de zogenaamde RAV-lijst te zetten?

  4. Heeft u het proces, de beoordeling en de toelating van deze specifieke casus geëvalueerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomsten en aanbevelingen met de Kamer delen? Bent u bereid dit op korte termijn te doen en de Kamer voor 15 september hierover te informeren?

  5. Kunt u een overzicht geven van het aantal aanvragen welke onderhanden is voor beoordeling en toelating RAV-lijst (geanonimiseerd en gecategoriseerd naar verschillende sectoren en oplossingsrichtingen en stadium van informatieverzoek/beoordeling)? Zo nee,  waarom niet?

  6. Kunt u toelichten hoe de innovatieve toelating in omringende landen plaatsvindt? Via welk systeem en op welke manier wordt deze toelating betrokken bij de beoordeling in Nederland?

  7. Wat is de gemiddelde doorlooptijd bij de procedure tot beoordeling en toelating van innovatieve ontwikkelingen?

  8. Deelt u de mening dat de procedure tot beoordeling en toelating van innovatieve ontwikkelingen meer snelheid vereisen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier gaat u het proces versnellen?