Geen btw-id voor startende ondernemers

Om je bedrijf te kunnen runnen is een btw-identificatienummer nodig. Door achterstanden bij de Belastingdienst, kwijt geraakte aanvragen van ondernemers en een langer durend aanvraagproces beschikken veel startende ondernemers nog niet over zo’n btw-id. De startende ondernemer moet bezig zijn met het nieuwe bedrijf, maar heeft nu onnodige zorgen en een grotere administratieve last doordat het btw-id nog niet beschikbaar is.

Het btw-identificatienummer moet van de overheid verplicht op een factuur of bijvoorbeeld de bedrijfswebsite staan. In het oude btw-nummer was het BSN-nummer van iemand ook zichtbaar. Vanwege de fraudegevoeligheid hoort dat wat mij betreft niet. Een makkelijk te achterhalen BSN-nummer en het vermelden van het woonadres van de ondernemer op bijvoorbeeld de factuur is een uitnodiging tot fraude. Als VVD maken we ons al langer sterk voor een btw-nummer zonder BSN.

Ook de Autoriteit Persoonsgegeven heeft dit geconcludeerd en heeft de Belastingdienst opgedragen om voor 1 januari 2020 tot een nieuw systeem te komen waarbij het BSN-nummer niet meer te achterhalen is uit het btw-nummer. De omslag tot een geheel nieuw systeem was op korte termijn niet uitvoerbaar voor de dienst waardoor er sinds 1 januari 2020 een tussenoplossing geldt. Deze tussenoplossing, met een btw-id, werkt verre van goed. Samen met collega Aartsen heb ik vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economisch Zaken.


Schriftelijke vragen van het lid Lodders en Aartsen (beide VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economisch Zaken over het bericht ‘Belastingdienst heeft geen btw-id voor starters: 'Ik zit weken op zwart zaad'[1]

 

 1. Wat vindt u van de situatie dat startende ondernemers weken moeten wachten op een btw-identificatienummer en hierdoor hun bedrijf niet kunnen uitoefenen?

 2. Kunt u aangeven hoeveel startende (deeltijd) ondernemers last hebben van deze situatie?

 3. Kunt u aangeven waarom ondernemers nu aanlopen tegen deze problemen terwijl de piek van het aantal startende (deeltijd) ondernemers te voorzien was?

 4. Deelt u de mening dat het bijzonder vervelend en onwenselijk is wanneer ondernemers zich moeten bezighouden met administratieve rompslomp en tekortkomingen bij de belastingdienst in plaats van met ondernemen omdat ze niet beschikken over een geldig btw-id? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 5. Waarom krijgen nieuwe ondernemers hun btw-id niet mee bij hun KvK-inschrijving?

 6. Kunt u aangeven waarom de werkwijze bij inschrijving KvK veranderd is en hoeveel capaciteit er extra ingezet moet worden bij de Belastingdienst om volgens deze nieuwe werkwijze  te werken? 

 7. Bent u het met de leden eens dat de wijziging van bovengenoemde werkwijze tot meer bureaucratie leidt en dit niet in lijn is met het regeerakkoord waarin juist de afspraak is gemaakt om de regeldruk en administratieve lasten te beperken? Zo ja, welke stappen gaat u zetten om op dit punt de administratieve lasten te beperken?

 8. Hoe ziet de beoordeling van een aanvraag eruit (welke handelingen worden verricht) en hoeveel tijd neemt een individuele beoordeling in beslag? Hoeveel beoordelingen zijn er vanaf de start van deze nieuwe werkwijze afgewezen en met welke reden?

 9. Hoeveel aanvragen voor een btw-id liggen nog op de plank en hebben nog geen check gehad?

 10. Wat is de oorzaak van de achterstanden met de verwerking van de aanvragen voor een nieuwe btw-id, mede gezien het feit dat u op de hoogte bent van het jaarlijkse piekmoment aan het begin van het nieuwe jaar?

 11. Klopt het dat de Belastingtelefoon de bezorgde ondernemers zonder btw-id onvoldoende telefonisch kan helpen en dat er binnen de dienst soms zelfs aanvragen kwijtraken? Welke acties heeft u in gang gezet om het kwijtraken van dossiers per direct te stoppen?

 12. Heeft u contact met vertegenwoordigers van ondernemers om de problemen waar ondernemers tegenaan lopen te inventariseren en samen te zoeken naar oplossingen? Zo nee, waarom niet?

 13. Wat gaat u doen om de achterstanden weg te werken, wanneer is de verwachting dat de achterstanden zijn weggewerkt en wat gaat de u doen om deze getroffen ondernemers te ondersteunen?

 14. Per 1 januari 2020 mag het oude btw nummer (op basis van BSN-nummer) niet meer gebruikt worden. De Belastingdienst was niet in staat om per deze datum tot een nieuw systeem over te gaan (waarbij het btw nummer dus niet langer gelijk is aan het BSN-nummer) en heeft voor een tussenoplossing gekozen, de zogenoemde factuurvariant; kunt u aangeven of alle ondernemers inmiddels beschikken over een btw-id nummer op basis van deze tussenoplossing? Kunt u aangeven wanneer het geheel nieuwe systeem (zoals aangekondigd in de brief van 19 december 2018 32761 nummer 128) geïmplementeerd gaat worden?

 15. Kunt in de vragen voor het AO Belastingdienst van 4 maart beantwoorden?