Vervolgvragen over de eHerkenning

Al sinds september uit ik mijn zorgen over de eHerkenning, het nieuwe systeem voor belastingaangifte waar ondernemers sinds 1 januari 2020 verplicht gebruik van moeten maken. Het nieuwe eHerkenningssysteem zorgt voor kosten voor een ondernemer. Een ondernemer moet dit nieuwe systeem uit eigen zak aanschaffen bij een particulier bedrijf. Ik vind dit tegenstrijdig en onwenselijk. Een overheid die ondernemers vraagt om belastingaangifte te doen moet het doen van aangifte faciliteren en de ondernemer juist niet op meer kosten jagen. Ook intern bij de Belastingdienst is weerstand tegen dit nieuwe systeem. Na mijn eerdere sets vragen heb ik, samen met collega’s Middendorp en Aartsen, vervolgvragen gesteld aan de ministers van Financiën & Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Aanvullende schriftelijke vragen van de leden Lodders, Middendorp en Aartsen (allen VVD) aan de minister van Financiën, de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de eHerkenning en het artikel ‘MKB en VNO-NCW: gedupeerden nieuw aangiftesysteem compenseren’[1].

 

  1. Klopt het dat er intern bij de Belastingdienst weerstand is tegen de onduidelijkheid en de hoge kosten die de eHerkenning met zich meebrengt? Waar is de interne weerstand tegen de implementatie van eHerkenning op gebaseerd? Wat is er met deze weerstand gedaan? Deelt u de mening dat er onvoldoende is geluisterd naar de mensen op de werkvloer tegen de implementatie van de eHerkenning? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

  2. Hoeveel vragen en klachten heeft de Belastingdienst ontvangen? Wat is hiermee gedaan?

  3. Hoe duidt u de zorgelijke signalen uit het bedrijfsleven? Op welke manier is het bedrijfsleven betrokken bij de regelgeving rond eHerkenning? Wat waren hun reacties op de voorliggende voorstellen en wat is er met deze reacties gebeurt?

  4. Kunt u verklaren waarom het bedrijfsleven nog steeds kritisch is op de eHerkenning en dan met name op het feit dat er geen rekening wordt gehouden met de negatieve impact ervan op ondernemers en het geen wettelijke grondslag lijkt te kennen?

  5. Hoeveel ondernemers moeten de eHerkenning nog aanvragen?

  6. Klopt het dat ondernemers naast de aanschaf van eHerkenning ook nog op extra kosten worden gejaagd bijvoorbeeld door een identificatiecheck paspoort door een derde?  

  7. Op welke manier kunnen ondernemers uitstel aanvragen bij de Belastingdienst voor het doen van aangifte via de eHerkenning?

  8. Waarom wordt er gestopt met het oude Belastingdienst portaal en wat zijn de alternatieven?

  9. Klopt het dat er een groep ‘Restgroep’ van ongeveer 60.000 ondernemingen bestaat die niet de mogelijkheid heeft om eHerkenning aan te vragen? Deelt u de mening dat er klaarblijkelijk onvoldoende is nagedacht over de gevolgen van de eHerkenning voor deze groep omdat de gangbare inlogprocessen niet geschikt zijn voor hun om de aangifte te kunnen doen[2]? En deelt u de mening dat de overheid met de invoering van de eHerkenning op deze manier juist meer problemen creëert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

  10. Wat gaat u doen om zorg te dragen dat (kleine) ondernemers kosteloos, zoals nu ook het geval is, hun belastingaangifte kunnen doen?  

 [2] Belastingdienst, 31 oktober 2019

(https://eherkenning.nl/sites/default/files/public/PDF/Presentaties/Belastingdienst%20-%20Belastingdienst%2

0en%20eHerkenning%20DVP%202019.pdf)