Vragen over het behoud werkbonus (licht)gehandicapte

Bij goed presteren of een jubileum kunnen werkgevers besluiten tot het geven van een bonus aan een werknemer. Dit is een leuk extraatje bovenop het vaste salaris. Het UWV heeft vorig jaar de bonus van een licht verstandelijk gehandicapte man die al 12,5 in dienst was bij een bedrijf, afgepakt. Deze meneer heeft een Wajong-uitkering en vanwege de huidige uitkeringsregels heeft de goed bedoelde bonus van de werkgever helaas een vervelende uitkomst. Samen met collega Chantal Nijkerken- de Haan heb ik de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om te komen tot een oplossing voor deze groep mensen.

   

Vragen van de leden Lodders en Nijkerken-de Haan (beide VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’.[1]

   

1 Herinnert u zich de schriftelijke vragen van het leden Nijkerken-de Haan / De Vries d.d. 4 april 2019 over een facebook bericht dat de heer Van Steenbergen de bonus van zijn werkgever in verband met zijn 12,5 jarig werkjubileum moest inleveren bij het UWV omdat deze verrekent moest worden met zijn Wajong uitkering?[2]

   

2 Bent u het met de leden van de VVD-fractie eens dat voor deze specifieke groep mensen heel zuur is dat ze deze bonus niet mogen houden?

 

3 Is het mogelijk de Wet op de loonbelasting 1964 aan te passen voor specifiek deze doelgroep? Wat zijn de verdere consequenties van deze genoemde wetswijziging?

 

4 Zo nee, bent u bereid om conform motie Nijkerken-de Haan/ Peters ook voor de Wajongers te inventariseren welke alternatieve stappen er gezet kunnen worden om deze groep te helpen en de Kamer hierover in het eerste kwartaal te informeren?