Duidelijkheid over wetenschappelijke bevindingen omvang belastingontwijking

De VVD steunt maatregelen die belastingontwijking zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer er veel belasting wordt ontweken zullen er striktere maatregelen nodig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten wat de omvang van de belastingontwijking is. Binnen de wetenschap lijkt oneindigheid te bestaan over de manier waarop kan worden achterhaald hoeveel belasting er ontweken wordt. Graag zou ik daar meer duidelijkheid over willen van de staatssecretaris van Financiën.

 

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Omvang belastingontwijking multinationals zwaar overschat[1].

   

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Omvang belastingontwijking multinationals zwaar overschat'?

  2. Kunt u aan appreciatie geven van het onderzoek? Deelt u de conclusies uit dit rapport? Zo nee; waarom niet?

  3. Op welke manier berekent OESO het bedrag aan winstbelasting dat lidstaten jaarlijks mislopen door belastingontwijking en waarom hanteert de OESO juist deze manier?

  4. Hoeveel belasting is er het afgelopen jaar in Nederland ontweken en op basis waarvan is tot deze conclusie gekomen?

  5. Welke verschillen zitten er tussen het model dat OESO gebruikt, het model dat het Europees Parlement gebruikt en het model gebruikt door de Amerikaanse wetenschappers Blouin en Robinson om te berekenen hoe groot de omvang is van belastingontwijking? Graag een reflectie op deze verschillen.

  6. Kunt u weergeven welke bedragen aan winstbelasting er de afgelopen 10 jaar in OESO-, in EU en in Nederlands verband zijn ontweken volgens de berekening van OESO, het EP en de Amerikaanse wetenschappers?