Beantwoording vragen over innovatieve stalsystemen

Recent hebben de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Milieu en Wonen de schriftelijke vragen van mij en collega Erik Ziengs over innovatieve stalsystemen beantwoord. Zie hier de antwoorden op beide sets schriftelijke vragen:

 

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Ziengs (VVD) over emissiearme vloeren:

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z11907&did=2019D45254 

 

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Ziengs (VVD) over ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen:

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14845&did=2019D45256