Vragen over het artikel ‘Aanpak belastingontwijking remt buitenlandse investeringen’

We verwachten dat ieder bedrijf op een eerlijke en rechtvaardige manier belasting betaald. Sommige bedrijven proberen via belastingontwijking de mazen van de wet op te zoeken. De VVD zet zich in tegen belastingontwijking en de afgelopen jaren zijn hierin verschillende stappen gezet.

Het is goed dat belastingontwijking wordt tegengegaan, maar dit mag wat ons betreft niet ten koste gaan van het Nederlandse investeringsklimaat. Nu blijkt dat de Nederlandse aanpak van belastingontwijking zorgt voor een rem op buitenlandse investeringen is dat zorgelijk. Ik heb de staatssecretaris van Financiën onder andere gevraagd te waarborgen dat de maatregelen tegen belastingontwijking geen negatief effect hebben op ons investeringsklimaat.

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Aanpak belastingontwijking remt buitenlandse investeringen’.

 

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Aanpak belastingontwijking remt buitenlandse investeringen’[1]?

  2. Kunt u de directe buitenlandse investeringen in Nederland van de afgelopen 10 jaar uitgesplitst per halfjaar weergeven?

  3. Kunt u hierin een onderscheid maken tussen spookinvesteringen gebruikt voor oa het opzetten van brievenbusfirma’s en echte investeringen?

  4. Kunt u toelichten op welke manier echte buitenlandse investeringen zich hebben ontwikkeld in Nederland en welk effect de maatregelen tegen belastingontwijking hebben op deze buitenlandse investeringen?

  5. Het is goed dat het kabinet zich inzet tegen belastingontwijking, maar op welke manier wordt geborgd dat deze maatregelen niet zorgen voor een negatief effect op echte buitenlandse investeringen die zichtbaar bijdragen aan economische groei, werkgelegenheid en productiviteit?

  6. Is bij u bekend welke maatregelen worden gezien als ‘best practice’ tegen belastingontwijking zonder dat hiermee ook een teruggang in echte investeringen plaatsvindt?

  7. Welke maatregelen neemt het kabinet om het fiscale vestigingsklimaat te versterken?

  8. Welke lessen kunnen worden geleerd uit de door de VS genomen maatregelen tegen belastingontwijking?

  9. Welke ontwikkelingen in spookinvesteringen en echte investeringen spelen er in internationaal verband?

  10. Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?