Vragen over een incomplete schuldenwijzer.nl

Als de overheid op wat voor soort manier kan helpen bij het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland moet  dat niet nagelaten worden. Op de nieuwe website schuldenwijzer.nl wordt in één oogopslag duidelijk welke schulden iemand heeft. Uit een interview met de oprichter van schuldenwijzer.nl blijkt dat de Belastingdienst, gemeenten en waterschappen door ICT-problemen schulden niet op schuldenwijzer.nl kunnen uploaden. Wat de VVD betreft moeten ook deze schulden zo snel mogelijk op schuldenwijzer.nl staan. Samen met collega’s Wörsdörfer en Middendorp heb ik vragen gesteld aan het kabinet.


Schriftelijke vragen van de leden Lodders, Wörsdörfer en Middendorp (allen VVD) aan de staatssecretaris van Financiën, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Een klik verwijderd van je schuldeisers’. 

 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Een klik verwijderd van je schuldeisers’[1] en de website schuldenwijzer.nl?
  2. Deelt u de mening dat schuldenwijzer.nl -een site waarop voor zowel mensen met schulden als schuldeisers overzichtelijk en in één oogopslag wordt weergegeven welke schulden iemand heeft- bijdraagt aan het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting.
  3. Welke schulden zijn wel en welke zijn niet terug te zien op de website schuldenwijzer.nl? Waarom zijn (nog) niet alle schulden terug te zien op schuldenwijzer.nl?
  4. Klopt het dat de Belastingdienst, gemeenten en waterschappen als schuldeiser hun schuldvorderingen nog niet kunnen uploaden? Zo ja, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat de overheid dit initiatief als zowel schuldeiser als schuldhulpverlener moet omarmen en  moet ondersteunen? Zo ja, welke stappen heeft de regering in samenwerking met de Belastingdienst, gemeenten en waterschappen reeds gezet om de aan de overheid gerelateerde schuldvorderingen in het systeem op te kunnen laten nemen? Zo nee, waarom  niet?
  6. Klopt het dat de Belastingdienst het initiatief schuldenwijzer.nl steunt, maar dat door ICT-problemen de schulden nog niet op schuldenwijzer.nl geüpload kunnen worden? Zo ja, op welke manier gaat u zich inzetten om ook de schulden bij de Belastingdienst zo snel als mogelijk te kunnen uploaden op schuldenwijzer.nl? Op welke termijn verwacht u dat ook de schulden bij de Belastingdienst op schuldenwijzer.nl staan?
  7. In het artikel in Trouw wordt gesteld dat een wetswijziging noodzakelijk is om gegevensuitwisseling met en gebruik van BSN-nummers bij de schuldenwijzer.nl mogelijk te maken; welke (juridische) knelpunten moeten worden weggenomen en wanneer kan de Kamer de wetswijziging tegemoet zien?
  8. Kunnen deze knelpunten ten aanzien van de gemeenten worden weggenomen met de in voorbereiding zijnde wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening?
  9. Op welke manier worden ook knelpunten bij de Belastingdienst en de waterschappen weggenomen? Gaat de wet Digitale Overheid daarbij helpen?
  10. Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?


[1] Trouw, Een klik verwijderd van je schuldeisers, 19-10-2019