Vragen over het paardengriepvirus influenza

 Niet alleen bij mensen komt griep voor, ook bij dieren. Op dit moment worden verschillende paardenstallen getroffen door een zeer besmettelijk griepvirus. Het griepvirus kan leiden tot hoge koorts en hoesten bij paarden. Paarden kunnen geënt worden tegen influenza. Onderstaande vragen aan de minister van LNV gesteld om meer inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken en ik heb een aantal vragen over het enten van paarden.

 

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Paardenstallen getroffen door uitbraak zeer besmettelijk griepvirus influenza’ op Nu.NL en ‘Openheid van zaken over influenza uitbraak in Limburg’ op horses.NL 

 

1.            Bent u bekend met ‘Paardenstallen getroffen door uitbraak zeer besmettelijk griepvirus influenza’ op Nu.NL en ‘Openheid van zaken over influenza uitbraak in Limburg’ op horses.NL?

 

2.            Kunt u een actuele stand van zaken geven over de uitbraak van het zeer besmettelijke griepvirus influenza?

 

3.            Bent u in overleg met de Sectorraad Paarden over de ontstane situatie? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken?

 

4.            Vindt u dat er voldoende gecommuniceerd wordt over symptomen en bestrijding van dit griepvirus? Zo nee, wat zijn de vervolgstappen?

 

5.            Klopt het dat de paarden ingeënt kunnen worden tegen het griepvirus? Klopt het dat niet alle paarden in Nederland verplicht zijn zich hier tegen in te enten? Zo ja, welke wel en welke niet en waarom is deze keuze gemaakt?

 

6.             Wat is het percentage paarden dat ingeënt wordt tegen het griepvirus in Nederland en hoe ligt dat percentage in bijvoorbeeld Duitsland en België?

 

7.            Zijn er specifieke groepen die niet of later beginnen met enten, zoals bijvoorbeeld jonge paarden (0 tot 3 jaar) en hobbypaarden? Wat vindt u hiervan? Welke stappen kunnen in samenwerking met de sector gezet worden om de vaccinatiegraad te verhogen?

 

8.            Is er verschil tussen de Nederlandse richtlijn voor het enten van paarden en de internationale (FEI) regels? Zo ja, wat zijn de verschillen?

 

9.            Kunt u inzicht geven of paarden die volgens de Nederlandse richtlijn ingeënt zijn vaker symptomen vertonen dan paarden die volgens de internationale regels geënt zijn? Zo nee, waarom kunt u dit inzicht niet geven? Indien Nederlandse paarden vaker symptomen vertonen wat vindt u daarvan?