Onacceptabel; dierhouders met de dood bedreigd

Afgelopen week  heeft EenVandaag aandacht besteed aan konijnenfokkers die met de dood bedreigd worden. Dat is onacceptabel! Je blijft van deze ondernemers af! Wij gaan er vanuit dat je goed voor je dieren of veestapel zorgt. Daar waar het mis gaat moet worden opgetreden door instanties die door de overheid daarvoor in het leven zijn geroepen. Helaas zijn de konijnenfokkers niet de enige die te maken hebben met bedreigingen, intimidatie of onrechtmatig toegang verschaffen tot eigendommen en vernielingen van bezittingen. We krijgen deze signalen ook van andere zoals de pelsdierhouders, varkenshouders, pluimveehouders. Afschuwelijk deze vorm van extremisme. Met mijn collega Antoinette Laan heb ik daarom vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid.

 

Schriftelijke vragen van het leden Lodders en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Konijnenfokkers bedreigd: ‘Ik ben bang voor een kogel door mijn raam” .

   

 1. Bent u bekend met het artikel van EenVandaag; “Konijnenfokkers bedreigd: ‘Ik ben bang voor een kogel door mijn raam”?

 2. Hoeveel konijndierhouders hebben we in Nederland en klopt het geschetste beeld dat het aantal overtredingen relatief laag is?

 3. Bent u bekend met de signalen dat naast de konijndierhouders ook pelsdierhouders en varkenshouders met de dood worden bedreigd? Wat vindt u van deze signalen?

 4. Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat veehouders (zowel voor commercieel gebruik als niet commercieel gebruik) goed voor hun dieren moeten zorgen maar dat iedere vorm van bedreiging onacceptabel is?

 5. Wat vindt u van de doodsbedreigingen aan het adres van de dierhouders die op een legale en eerlijke manier hun veehouderij runnen?

 6. Welke maatregelen worden er op nationaal en regionaal niveau genomen teneinde dierhouders die worden geconfronteerd met dergelijke bedreigingen, vernieling en intimidatie veiligheid te bieden?

 7. Kunt u een overzicht maken van het aantal aangiften van bedreiging, inbraak en andere wetsovertredingen aan het adres van dierhouders in de afgelopen 5 jaar?

 8. Kunt u in dit overzicht ook aangeven in hoeveel gevallen aangifte heeft geleid tot, en zo ja welke, rechterlijke uitspraak? 

 9. Hoe verklaart u het gevoel van dierhouders dat politie en justitie maar in beperkte mate optreden tegen dierenactivisten die willens en wetens een hardwerkende ondernemer intimideren, bedreigen en in sommige gevallen eigendommen van de veehouder vernielen en dieren de dood in jagen?

 10. Bent u het met de leden van de VVD-fractie eens dat dergelijke acties niet meer vallen onder de categorie activisme, maar onder de categorie extremisme? Zo ja, wat betekent dit voor de strafmaat?

 11. Wilt u de vragen één voor één beantwoorden?