Europa verbied een belangrijk gewasbeschermingsmiddel in de tuinbouw

 

Op basis van verschillende gesprekken kreeg ik te horen dat de Europese Commissie het gewasbeschermingsmiddel pymetrozine heeft verboden. Ook de Nederlandse afvaardiging heeft tegen het gebruik van dit middel gestemd. Het middel is een beschermingsmiddel in de glastuinbouw. Het middel voorkomt schade veroorzaakt door de bladluis en beschermd groenten en fruit zoals paprika’s, tomaten en komkommers. Ik wil graag weten waarom Nederland tegen het gebruik van dit middel heeft gestemd. Het is een belangrijk middel en er zijn te weinig alternatieven beschikbaar waardoor oogsten kunnen mislukken.

   

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Minister van Landbouw en Natuur naar aanleiding van het afwijzen van de stof pymetrozine door de Europese Commissie.

   

 1. Klopt het dat de Nederlandse afvaardiging bij de EU herbeoordeling tegen behoud van de werkzame stof pymetrozine heeft gestemd ?

 2. Waarom heeft de Nederlandse afvaardiging bij de EU herbeoordeling tegen behoud van de werkzame stof pymetrozine gestemd?

 3. Op basis van welke kennis heeft de Nederlandse afvaardiging tegen gestemd? Is hier vooraf overleg over geweest met de verschillende branches en sectoren die met deze stof werken? Zo ja, wat is er besproken en hoeveel gesprekken hebben er plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

 4. Welke EU-landen hebben tegen het behoud gestemd? Welke argumenten hebben andere landen ingebracht? Wat waren de argumenten van de EU-landen die voor het behoud van pymetrozine hebben gestemd?

 5. Deelt u de mening dat de stof pymetrozine een belangrijk selectief intergreerbaar gewasbeschermingsmiddel is in binnen het duurzame IPM (Integrated Pest Management) systeem bijvoorbeeld voor de bestrijding van bladluis in glastuinbouwgroenten en in de teelt van bloemisterijgewassen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is het middel dan verboden?

 6. Welke gangbare mogelijke middelen hebben telers nu nog voorhanden om bladluis tegen te gaan die duurzaam gecombineerd kunnen worden met biologische bestrijders ? Wat zijn effectieve en biologische alternatieven?

 7. Wat bent u voornemens te gaan doen aan het wegnemen van de zorgen van de glastuinbouwers over het niet meer mogen gebruiken van de werkzame stof pymetrozine?

 8. In EU verband is afgesproken dat lidstaten het gebruik van Integrated Pest Management(IPM)-systemen moeten stimuleren en ondersteunen. Hoe verklaart u het verbod op het gebruik van pymetrozine, terwijl dit juist de ontwikkeling van IPM remt?

 9. Op welke manier probeert u IPM-systemen in Nederland te stimuleren?

 10. Deelt u de mening dat Europese besluitvorming over een middel dat zeer belangrijk is in de kwaliteit en de ontwikkeling van de teelt en een grote rol speelt in het beheerssysteem tegen schadelijke plagen, beter gecommuniceerd had moeten worden naar de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit niet gebeurt?

 11. Op welke manier is de sector (en welke sectorpartijen) betrokken bij de afweging die op dit dossier is gemaakt? Zo niet, waarom wordt de sector niet bij deze ingrijpende maatregelen geconsulteerd?

 12. Wilt u voortaan een gedegen sectorconsultatie houden bij Europese besluitvorming op het gebied van stoffen, pesticiden en andere gewasbeschermingsmiddelen die IPM stimuleren? Zo nee, waarom niet?

 13. Op welke manier wilt u de Tweede Kamer in de toekomst beter op de hoogte houden van dit soort belangrijke en voor de Nederlandse tuinbouw vergaande Europese besluiten?

 14. Hoe wilt u de Tweede Kamer voortaan gaan betrekken bij Europese besluitvorming op het gebied van stoffen, pesticiden en andere gewasbeschermingsmiddelen?

 15. Kunt u de vragen per vraag beantwoorden?