Data-speurtocht Belastingdienst

 

Data-speurtocht Belastingdienst

 

Afgelopen week werd in de media de vraag gesteld of de Belastingdienst te ver gaat in de data-speurtocht bij de aanpak van fraude. Aanleiding was een geschil tussen de Belastingdienst en de stichting achter de Museumkaart. Het is goed dat de Belastingdienst fraude opspoort en aanpakt. Tegelijkertijd moeten onze privé gegevens wel veilig zijn. Ik heb hierover een aantal vragen aan de staatssecretaris gesteld.

 

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?[1]

 

  1. Kent de staatssecretaris het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?’ op nos.nl?

  2. Eerder gaf de Belastingdienst te kennen dat de dienst persoonsgegevens niet voor 100% kan beveiligen[2]. Wordt het voor de Belastingdienst nu niet alleen maar moeilijker persoonsgegevens optimaal te beveiligen nu de dienst steeds meer toegang krijgt tot informatie? Zo ja, zijn de eerder toegezegde maatregelen wel voldoende om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen? Zo nee, waarom niet?

  3. Wanneer weegt de privacy van iemand zwaarder dan het recht op informatie van de Belastingdienst? Welke criteria hanteert de Belastingdienst bij het maken van de keuze tot het opvragen van informatie bij nieuwe informatiebronnen?

  4. Verwacht de staatssecretaris dat het niet volledig kunnen garanderen van de privacy voor mensen een reden is om geen museumkaart te nemen? Zo nee, waarom niet?

  5. Welke signalen heeft de Belastingdienst dat de gebruikersgegevens van de houders van een museumkaart toereikender zijn dan de gegevens die de Belastingdienst heeft naar aanleiding van de belastingaangifte van mensen?

  6. De staatssecretaris schreef eerder dat de informatiepositie van de Belastingdienst nog verder versterkt moet worden[3]. Hoe ziet de staatssecretaris dit in de toekomst gebeuren? Welke rol speelt de ingewonnen informatie met betrekking tot de museumkaart hierbij? Welke rol ziet de staatssecretaris voor andere(nieuwe) informatiebronnen?

  7. Hoe hoog is het bedrag dat de Belastingdienst afgelopen jaar aan verhuld vermogen heeft opgespoord? Lukt het de Belastingdienst altijd om over dit ontdekte verhuld vermogen toch nog belasting te innen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke winst verwacht de Belastingdienst nog te boeken met de extra 17 miljoen euro die vrijkomt om belastingontduiking tegen te gaan?

  8. Wilt u de vragen 1 voor 1 beantwoorden?

 [1] https://nos.nl/artikel/2259350-gaat-de-belastingdienst-te-ver-in-data-speurtocht.html

[2] https://www.trouw.nl/home/belastingdienst-het-is-technisch-onmogelijk-persoonsgegevens-goed-te-beveiligen~a8648a26

[3] Kamerstuknummer 31066-431