Vragen over de aangifte omzetbelasting (btw)

 Om mijn werk als Kamerlid goed te doen heb ik veel gesprekken met mensen en ondernemers. Soms geven gesprekken aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan een van de bewindspersonen.  


Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financi├źn over de aangifte omzetbelasting (btw).

 

1. Kunt u aangeven wanneer een ondernemer uiterlijk zijn aangifte omzetbelasting (btw) moet doen en wanneer het bedrag af te dragen btw aan de Belastingdienst betaald moet worden? En kunt u aangeven binnen welke termijn de Belastingdienst een teruggave btw moet voldoen? Is er verschil tussen maand, kwartaal en jaaraangifte? Wat zijn de sancties als de ondernemer te laat is met betalen? Wat zijn de sancties als de Belastingdienst te laat is met betalen?

 

 

 

2. Kunt u aangeven wanneer een ondernemer uiterlijk zijn suppletieaangifte moet doen en wanneer het bedrag af te dragen btw aan de Belastingdienst betaald moet worden? En kunt u aangeven binnen welke termijn de Belastingdienst de suppletieaangifte moet beoordelen? Wat zijn de gemiddelde doorlooptijden? Hoeveel tijd heeft een ondernemer om het te betalen btw bedrag af te dragen aan de Belastingdienst? Binnen welke termijn dient de Belastingdienst een btw teruggave te voldoen?

 

 

 

3. Welke termijnen worden door de Belastingdienst gehanteerd als er controle plaatsvindt op de btw aangifte?

 

 

 

4. Hoe vaak is de Belastingdienst te laat met terugbetalen? Kunnen de cijfers voor de laatste paar jaar gegeven worden? Bent u bekend met de casus waarbij een ondernemer werkzaam in de landbouw (akkerbouw) zijn btw aangifte over mei, juni en juli voor 31 augustus 2018 heeft gedaan, in verband met een controle van de 5 rekeningen met het hoogste bedrag uit de aangifte heeft overlegd en tot op heden (16-11-2018) de teruggave btw nog niet ontvangen heeft vanwege een controle van de aangifte? Hoe vaak gebeuren dit soort incidenten?

 

 

 

5. Bent u bekend dat in bepaalde sectoren, zoals in deze casus de akkerbouw, in bepaalde periode van het jaar de liquide middelen laag kunnen zijn omdat er vooral kosten zijn zoals bijvoorbeeld de aanschaf van pootgoed-aardappelen, zaaizaad en gewasbeschermingsmiddelen?  Bent u met de leden van de VVD fractie eens dat niet alleen de ondernemer tijdig moet betalen maar dat ook verwacht mag worden dat de Belastingdienst tijdig overgaat tot het terugbetalen van btw omdat bedrijven in sommige sectoren in de problemen kunnen komen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

6. Wat zijn de doorlooptijden van teruggave btw in normale situaties? Wat zijn de doorlooptijden van teruggave btw als er een controle plaatsvindt en er aanvullende stukken overlegd moeten worden na ontvangst van de bewijsstukken? Hoe vaak vinden er controles plaats? Hoeveel klachten krijgt de Belastingdienst jaarlijks over de aangifte omzetbelasting?

 

 

 

7. Vindt u het acceptabel dat een ondernemer na een controle en het overleggen van controlestukken meer dan een drie maanden op zijn/haar teruggave btw moet wachten waarbij er meerdere keren geïnformeerd is naar de voortgang en een telefonische goedkeuring op de stukken is gegeven? Zo ja, waarom?

 

 

 

8. Klopt het dat als de af te dragen btw niet op tijd wordt betaald er een boeterente wordt opgelegd aan de ondernemer? En klopt het dat als de Belastingdienst er langer dan bijvoorbeeld 4 weken over doet om de teruggave te betalen er geen rente wordt vergoed? Wat vindt u daarvan?

 

 

 

9. Kan de Belastingdienst in gevallen waarbij de ondernemer niets te verwijten is overgaan tot het uitkeren van een rente? Zo ja, welke voorwaarden of regels zijn hiervoor vastgelegd?