Opheldering over een Amsterdamse belasting op attracties

 

De Madame Tussaudtax, de Rijksmuseumtax of een tax op het kaartje van je favoriete concert? Als het aan de wethouder van Amsterdam ligt gaat deze belasting er komen.  Een belasting  voor mensen die een bezoek aan het Rijksmuseum willen brengen, naar een concert of theater gaan. Absurd! Het zijn niet alleen de bezoekers die hierdoor getroffen worden, ook de Amsterdamse ondernemers worden geraakt. De gemeente Amsterdam verhoogt de belastingen terwijl dit kabinet juist voor een belastingverlaging zorgt. Samen met collega Thierry Aartsen heb ik vragen gesteld aan het kabinet om opheldering te krijgen over dit absurde Amsterdamse plan. Zie hieronder de vragen en de link naar het artikel:

 

https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-belasting-op-attracties-voor-dagjesmensen~a4607136/

 

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en Aartsen (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Nieuwe belasting op attracties voor dagjesmensen’[1]

 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe belasting op attracties voor dagjesmensen’ in het Parool?

  2. Met welke regelgeving vanuit het Rijk hebben lokale overheden te maken bij het bepalen van de hoogte en de verschillende soorten toeristenbelasting? Welke beperkingen in de gemeentelijke beleidsvrijheid zijn er vanuit het Rijk?

  3. Kan elke gemeente onbeperkt de toeristenbelasting verhogen? Kan elke gemeente zelf bepalen waar de gemeente toeristenbelasting op heft? Zo ja, kunnen de bewindspersonen dit toelichten?

  4. Zijn er andere belastingen of heffingen die de gemeente kan toepassen om attracties, activiteiten of (kunst- en cultuur)instellingen te belasten? Zo ja, welke?

  5. Bent u het met de VVD eens dat in tijden waarin mensen moeten gaan voelen dat het beter gaat, het heffen van extra lokale belastingen het tegenovergestelde doel bereikt? Hoe interfereren dergelijke lokale heffingen met het landelijk gevoerde (fiscale) koopkrachtbeleid? Wat is de toegevoegde waarde van deze ‘attractiebelasting’?

  6. Bent u het met de VVD eens dat kunst en cultuur de samenleving verbindt, verblijdt en verrijkt en dat door deze ‘attractiebelasting’ de toegang hiertoe juist moeilijker wordt?

  7. Wat zijn de effecten van deze belastingen op de omzet van de ondernemers waarover men voornemens is een belasting te heffen? Worden deze ondernemers nu (in hun klandizie) getroffen? Bent u bereid erop aan te dringen bij de desbetreffende gemeente dat het politieke streven is om ook ondernemers te laten profiteren van de economische groei?

  8. Wat vindt u van het feit dat de door het Rijk gesubsidieerde instellingen nu extra belasting gaan vragen via deze ‘attractiebelasting’? Hoe staat dit in verhouding tot het doel om culturele instellingen middels subsidie juist toegankelijker te maken?

  9. Hoe staan de drie bewindspersonen tegenover het plan van de wethouder uit Amsterdam?

  10. Wilt u de vragen één voor één beantwoorden?

 

 

 [1] https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-belasting-op-attracties-voor-dagjesmensen~a4607136/