Wekenlange wachttijden voor een ondernemer bij de Kamer van Koophandel

Afgelopen week ontvingen wij een aantal signalen van aanstaande ondernemers over wachttijden bij de Kamer van Koophandel. Het duurt soms enkele weken voordat een aanstaande ondernemer zich kan inschrijven in het handelsregister en over de benodigde gegevens kan beschikken. Voordat een ondernemer aan de slag kan heeft hij of zij een inschrijving in het handelsregister nodig en dient hij of zij te beschikken over een btw- en loonheffingsnummer. Reden voor Martin Wörsdörfer en mij om te vragen hoe dit precies zit. Ook vragen we naar de huidige stand van zaken in het afgeven van een btw-nummer door de Belastingdienst. Enige tijd geleden was hier een achterstand vanwege een grote vraag naar btw-nummers.

 

Vragen van de leden Wörsdörfer en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën over de wachttijden voor ondernemers om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

1. Bent u bekend met de situatie dat aanstaand ondernemers soms lang moeten wachten (ca 3 weken) voor zij zich kunnen inschrijven in het handelsregister?

 

2.Kunt u een overzicht geven van de wachttijd voor het inschrijven in het handelsregister in de verschillende regio’s? Wat is daarbij de snelste doorlooptijd en bij welk handelsregister in welke regio loopt de wachttijd op?

 

3. Kunt u aangeven hoeveel verzoeken tot inschrijving dagelijks worden ingediend bij de Kamer van Koophandel en wat op dit moment de wachttijd is voor het verzoek tot inschrijving? Kunt u aangeven wat inmiddels de gemiddelde doorlooptijd is voordat een btw-nummer is afgegeven door de Belastingdienst?

 

4.Hoe lang zou naar uw mening de maximale wachttijd mogen beslaan voor inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel?

 

5.Voldoet het handelsregister aan deze verwachting in de verschillende regio’s? Zo nee, wat gaat u doen om dit te versnellen? Zo nee, wat is de oorzaak van een langere wachttijd?

 

6.Waarom kan een ondernemer zich niet (ook) online registreren? Zijn er plannen om online registratie mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

 

7.Kunt u aangeven of de in de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) van 25 april 2018 de door de staatssecretaris van Financiën toegezegde termijn van vijf werkdagen voor de afgifte van een btw- en loonheffingnummer door de Belastingdienst wordt gehaald? Zo nee, kunt u aangeven wat de reden is dat deze termijn niet wordt gehaald?

 

8.Hoe lang zou naar uw mening de maximale wachttijd mogen beslaan van het verzoek om registratie bij de Kamer van Koophandel tot en met de afgifte van een BTW-nummer door de Belastingdienst? Welke stappen onderneemt u om de totale wachttijd zo kort mogelijk te maken?

 

9.Kunt u de antwoorden op de vragen van de leden Wörsdörfer en Lodders de Kamer toezenden voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat?