• Pensioenregelgeving is Nederlandse bevoegdheid

  19 april − Op woensdag 12 december vond het debat plaats over het onderzoek door de Eurozone naar fiscale houdbaarheid pensioenstelsels. Lees verder

 • VVD Tweede Kamerleden onder de indruk van Zeeuwse bedrijven

  01 maart − Samen met collega André Bosman bracht ik een bezoek aan Zeeland. Lees snel verder om te lezen welke bedrijven wij hebben bezocht. Lees verder

 • Melkstaldebat

  28 februari − Op 27 februari deed ik mee aan het #melkstaldebat. Een debat georganiseerd door Veeteelt. Met de overall aan in debat in de melkveestal in Friesland. Lees hier het verslag! Lees verder

 • De boer op in Drenthe

  24 februari − De eerste provincie die ik mijn tour door Nederland bezocht heb is Drenthe. Ik heb veel bedrijven bezocht, veel ondernemers gesproken en een prachtig stuk van de provincie gezien! Lees verder

 • Met gezond boerenverstand

  22 februari − Samen met u wil ik met gezond boerenverstand naar de toekomst kijken! Samen met u wil ik ervoor knokken dat de Nederlandse land- en tuinbouw z’n koppositie in de wereld behoudt en dat deze wordt versterkt. Ik wil werken aan een (Europees) landbouwbeleid waar we onze hoogproductieve, innovatieve en efficiënte land- en tuinbouw als voorbeeld stellen, gericht op voedselzekerheid en voedselveiligheid. Een land- en tuinbouw sector waar ruimte is voor innovatieve ideeën, waar regels ondernemers niet in de weg mogen zitten en waar een sterke NVWA van belang is. En vindt u net als ik dat het mestbeleid op de schop moet? Stem dan VVD! Helma Lodders #12 Lees verder

 • Wei voor de Koe: regelmachine draait verder

  04 februari − Op initiatief van de SP, D66 en GroenLinks hebben we in de Kamer gesproken over een wettelijke plicht voor weidegang voor de koe. De VVD is tegen. In de aanloop naar het debat schreef ik een ingezonden brief naar de Nieuwe Oogst (27 januari 2017). Lees verder

 • Het Silicon Valley van de aardappel

  08 januari − Op 2 januari mocht ik spreken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). U kunt hier een artikel uit Aardappelwereld magazine uit januari teruglezen waar een verslag van mijn inleiding is gegeven. Lees verder

 • VVD: 'Nederland Pieperland'

  22 november − Nederland kent een fantastische landbouwsector. Om dat zo te houden, moeten we de agrarische ondernemers volop ruimte geven voor innovatie. VVD-Kamerlid Helma Lodders riep staatssecretaris Van Dam daarom op tot actie met haar initiatiefnota 'Nederland Pieperland'. Lees verder

 • Live in gesprek met u over pensioen!

  19 november − Vanaf het VVD-congres werd 4 uur lang live uitgezonden en kon u al uw vragen stellen aan een aantal VVD-bewindspersonen en VVD-Kamerleden. Ik had de eer een half uur uw vragen over pensioen te mogen beantwoorden. Lees verder

 • Extreme omstandigheden vragen om passende maatregelen

  12 juli − Donderdag 23 juni zal voor veel mensen en ondernemers een dag zijn die herinnert aan angstaanjagende omstandigheden. Na een extreme regenperiode, vielen hagelstenen zo groot als tennisballen uit de lucht. Lees verder

 • Actieplan ‘Vitalisering Varkenshouderij’

  24 juni − Commissie-Rosenthal presenteerde 23 juni 2016 haar Actieplan 'Vitalisering Varkenshouderij'. Het vitaliseringsplan is gemaakt door de varkenshouders vertegenwoordigd in de POV, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Doel van het actieplan is de positie van de varkenshouders in de keten te versterken en in de toekomst de sector crisisbestendig te maken. Lees verder

 • Wet Lodders werkelijkheid!

  17 juni − Wet verbeterde premieregeling afgelopen dinsdag 14 juni aangenomen in de Eerste Kamer. Lees verder

 • VVD: eindelijk duidelijkheid voor de sector

  04 maart − In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Dam vandaag een nadere invulling gegeven aan het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. Alhoewel de invoering van fosfaatrechten voor de VVD geen makkelijke keuze is, vinden de liberalen het goed dat de sector nu eindelijk weet waar zij aan toe is. In het voorstel van de staatssecretaris zijn fosfaatrechten een sluitstuk van meerdere maatregelen. Lees verder

 • Initiatiefwet klaar voor behandeling

  29 januari − Mensen met een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst, als pensioenvoorziening, hebben te maken met een extreem lage rente. De lage rente veroorzaakt een laag pensioen. Lees verder

 • Terugblik op een geslaagd VVD landbouwevenement in Dronten

  28 januari − De Nederlandse agrosector is één van de sterkste en meest innovatieve ter wereld. Hoe behouden wij dit hoge niveau ook in de toekomst? Tijdens het VVD landbouw event dat op 25 januari plaatsvond op de agrarische hogeschool in Dronten spraken we erover onder leiding van Aalt Dijkhuizen. Te gast waren Alexander van der Lely, Adjiedj Bakas en Markt Rutte. Het filmpje is een sfeer impressie gemaakt door De Drontenaar TV. Lees verder

 • VVD wil ruimte houden voor groei melkveehouderij

  02 augustus − Regeringspartij VVD voelt niets voor het plan van PvdA-staatssecretaris Dijksma om het aantal melkkoeien in Nederland te beperken. Veel boeren hebben geïnvesteerd in land en stallen omdat op 1 april het Europese melkquotum werd opgeheven. Lees verder

 • Open brief aan Frans Timmermans

  30 juni − In deze open brief die ik schreef samen met mijn collega Jan Huitema, verzoek ik Eurocommissaris Frans Timmermans om knellende regelgeving te schrappen en meer ruimte te bieden aan innovatieve ondernemers. Lees verder

 • Pensioenknip wordt opnieuw ingevoerd

  19 juni − Op 16 juni heeft de Tweede Kamer over de introductie van het Algemeen Pensioenfonds gedebatteerd. Een belangrijke stap die pensioenfondsen de mogelijkheid biedt om meer schaalvoordelen, meer keuzevrijheid en minder kosten te behalen. Daarnaast is tijdens het debat de tijdelijke pensioenknip aan de orde geweest. Lees verder

 • VVD: Meer keuzevrijheid en minder kosten door introductie Algemeen Pensioenfonds

  16 juni − "Dit wetsvoorstel is weer een mooie stap op weg naar meer keuzevrijheid en misschien nog wel belangrijker: in een tijd waarin de pensioenen toch al onder druk staan, wordt er een mogelijkheid geïntroduceerd om de kosten terug te dringen. Dat is uiteindelijk in het voordeel van werkenden en gepensioneerden". Lees verder

 • Keuze voor groen mag niet ten koste gaan van pensioen

  04 juni − In Trouw van 8 juni schreef ik een reactie op het artikel 'Meerderheid wil stop op fossiel beleggen' Lees verder