• Belastingdienst; aandelen en onroerende zaken zijn stabiele beleggingsvormen

  De Belastingdienst zegt dat er weinig risico zit aan het beleggen in aandelen (hoofdfondsen) en vastgoed. De AFM, de Autoriteit Financiële Markten, heeft als toezichthouder eerder in haar jaarverslag aangegeven dat deze beleggingen wel degelijk een risicovolle belegging zijn. Het Financieel Dagblad schreef hierover. Samen met collega Pieter Omtzigt (CDA) heb ik opheldering gevraagd aan de staatssecretaris van financiën. Daarnaast hebben we ook gevraagd naar de uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord om voor de belasting in box 3 meer te baseren op reëel rendement. Lees verder

 • Er is nog veel onduidelijkheid over aangepaste teeltmaatregelen vanaf 2019

  Vanaf komend jaar hebben de maistelers op zand- en lössgrond te maken met aangepaste teeltmaatregelen om de nitraatuitspoeling te beperken. Ik krijg signalen dat er bij de telers nog veel onduidelijkheid is en er door het ministerie van Landbouw erg beperkt is gecommuniceerd. Veel boeren weten nog niet hoe zij volgend jaar met deze aangepaste teeltmaatregelen zullen gaan werken terwijl 2018 nu al bijna voorbij is! Graag hoor ik van de minister hoe zij de boeren beter gaat informeren over gewijzigde regels. Dit geldt natuurlijk ook voor loonwerkers die werkzaamheden voor boeren uitvoeren. Ook zij dienen tijdig geïnformeerd te worden over gewijzigde omstandigheden. Zowel boeren als loonwerkers moeten soms investeren in nieuwe machines. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Zie hieronder de vragen: Lees verder

 • Europa verbied een belangrijk gewasbeschermingsmiddel in de tuinbouw

  Op basis van verschillende gesprekken kreeg ik te horen dat de Europese Commissie het gewasbeschermingsmiddel pymetrozine heeft verboden. Ook de Nederlandse afvaardiging heeft tegen het gebruik van dit middel gestemd. Het middel is een beschermingsmiddel in de glastuinbouw. Het middel voorkomt schade veroorzaakt door de bladluis en beschermd groenten en fruit zoals paprika’s, tomaten en komkommers. Ik wil graag weten waarom Nederland tegen het gebruik van dit middel heeft gestemd. Het is een belangrijk middel en er zijn te weinig alternatieven beschikbaar waardoor oogsten kunnen mislukken. Lees verder

 • Data-speurtocht Belastingdienst

  Afgelopen week werd in de media de vraag gesteld of de Belastingdienst te ver gaat in de data-speurtocht bij de aanpak van fraude. Aanleiding was een geschil tussen de Belastingdienst en de stichting achter de Museumkaart. Het is goed dat de Belastingdienst fraude opspoort en aanpakt. Tegelijkertijd moeten onze privé gegevens wel veilig zijn. Ik heb hierover een aantal vragen aan de staatssecretaris gesteld. Lees verder

 • Vragen over de aangifte omzetbelasting (btw)

  Om mijn werk als Kamerlid goed te doen heb ik veel gesprekken met mensen en ondernemers. Soms geven gesprekken aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan een van de bewindspersonen. Lees verder

 • Opheldering over een Amsterdamse belasting op attracties

  De Madame Tussaudtax, de Rijksmuseumtax of een tax op het kaartje van je favoriete concert? Als het aan de wethouder van Amsterdam ligt gaat deze belasting er komen. Een belasting voor mensen die een bezoek aan het Rijksmuseum willen brengen, naar een concert of theater gaan. Absurd! Het zijn niet alleen de bezoekers die hierdoor getroffen worden, ook de Amsterdamse ondernemers worden geraakt. De gemeente Amsterdam verhoogt de belastingen terwijl dit kabinet juist voor een belastingverlaging zorgt. Samen met collega Thierry Aartsen heb ik vragen gesteld aan het kabinet om opheldering te krijgen over dit absurde Amsterdamse plan. Zie hieronder de vragen en de link naar het artikel: Lees verder

 • Regeling ammoniak en veehouderij niet toegankelijk voor innovatieve stalsystemen

  In de veehouderij zijn we continu op zoek naar innovaties om de emissies en depositie van ammoniak te verminderen. Veehouders, stalbouwers en fabrikanten (van bijvoorbeeld luchtwassers) bedenken nieuwe systemen of concepten en deze worden, bij goed resultaat, ingezet. In de Regeling ammoniak en veehouderij zijn spelregels opgenomen. Van verschillende ondernemers heb ik het signaal gekregen dat deze regeling moeilijk of niet toegankelijk is voor innovatieve ideeën of bedrijven buiten de gevestigde orde. Ook wordt de regeling als bureaucratisch ervaren. Dat is gek. Met de regeling ammoniak en veehouderij willen we graag de emissies en depositie van ammoniak terugdringen. Je zou denken dat dit doel centraal staat en alle hens aan dek om innovaties van binnen en buiten de sector aan te jagen en een kans te bieden. Maar de praktijk blijkt dus weerbarstig. Reden om samen met collega Erik Ziengs vragen te stellen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees verder

 • Wekenlange wachttijden voor een ondernemer bij de Kamer van Koophandel

  Afgelopen week ontvingen wij een aantal signalen van aanstaande ondernemers over wachttijden bij de Kamer van Koophandel. Het duurt soms enkele weken voordat een aanstaande ondernemer zich kan inschrijven in het handelsregister en over de benodigde gegevens kan beschikken. Voordat een ondernemer aan de slag kan heeft hij of zij een inschrijving in het handelsregister nodig en dient hij of zij te beschikken over een btw- en loonheffingsnummer. Reden voor Martin Wörsdörfer en mij om te vragen hoe dit precies zit. Ook vragen we naar de huidige stand van zaken in het afgeven van een btw-nummer door de Belastingdienst. Enige tijd geleden was hier een achterstand vanwege een grote vraag naar btw-nummers. Lees verder

 • Problemen bij de Belastingdienst bij het beveiligen van persoonsgegevens

  “Belastingdienst: het is 'technisch onmogelijk' persoonsgegevens goed te beveiligen” zo kopte Trouw vorige week vrijdag. Reden om samen met collega Jan Middendorp vragen te stellen aan de staatssecretarissen van Financien en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij vragen de bewindspersonen specifieker in te gaan op de geconstateerde problemen. Voor het beveiligen van persoonsgegevens en het kunnen voldoen aan de privacy-verordening moet je 100% inzicht hebben waar welke data zich bevindt in de IT-systemen. Als de berichtgeving klopt dat de Belastingdienst die inzage niet heeft dan is het extra zorgelijk, daarmee heeft dat niet alleen gevolgen voor de privacy maar ook gevolgen voor de business en de cybersecurity. Onderstaand de link naar het artikel. Lees verder

 • Vragen na weer een ernstig ongeluk met een multiplay-springkussen

  In de afgelopen maanden hebben een aantal ernstige ongelukken plaatsgevonden met de zogenoemde multiplay-springkussens waarbij kinderen ernstig gewond zijn geraakt. Ik heb hier eerder al vragen over gesteld. Nu er recent weer een ongeluk heeft plaatsgevonden ben ik weer in de pen geklommen. De NVWA heeft naar aanleiding van ongelukken extra maatregelen geëist van de verkopers en verhuurders van deze kussens. En een springkussen van het type ‘piraat’ mag voorlopig niet verkocht of verhuurd worden. Maar als je dan vervolgens op internet op zoek gaat naar een multiplay-springkussen dan wordt je niet gewezen op die extra voorzorgsmaatregelen, kom je allerlei verschillende types tegen waarbij je als consument niet kan zien of het om het bewuste type gaat wat tijdelijk uit de handel is genomen. Ook heb ik veel vragen over het proces van keuren en toezicht door de aangewezen keuringsorganisaties en de NVWA. Onderstaand de link naar het bericht en de vragen die ik gesteld heb. Lees verder

 • Zorgen over de summiere overgangsregeling pelsdierhouders

  Enkele jaren geleden heeft een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met een verbod op de pelsdierhouderij. In de pelsdierhouderij worden nertsen gehouden voor de bontproductie. In 2013 is de Wet verbod op de pelsdierhouderij ingegaan. Vanaf dat moment zijn er geen nieuwe bedrijven toegestaan en voor de bestaande bedrijven is er een overgangsmaatregel afgekondigd. De VVD was tegen dit verbod op de pelsdierhouderij. Want met het verbieden van deze bedrijven is het nog steeds niet verboden om bont te dragen. De kledingindustrie zal niet langer het bont uit Nederland inkopen maar uitwijken naar andere landen. Landen waar vaak veel minder aandacht is voor bijvoorbeeld dierenwelzijn en waar de regels voor de huisvesting van deze dieren ontbreekt. Met het verbod op de pelsdierhouderij is er een summiere overgangsregeling voor de pelsdierhouders afgesproken. Ik zeg met nadruk summier, want het zal je maar overkomen. Het bedrijf wat je hebt, soms van generatie op generatie, mag niet meer. Maar met dat bedrijf verdien je niet alleen een inkomen voor je gezin, een inkomen voor de medewerkers, het is ook je huis en het pensioen van de ondernemer zit in dat bedrijf. Met het verbod op deze bedrijven valt je huis weg, je inkomen en je pensioen. Dat laatste is zeker voor oudere ondernemers enorm wrang omdat je geen tijd hebt om in een paar jaar nog een pensioen op te bouwen. Veel ondernemers lopen nu tegen forse problemen aan, financiële problemen die natuurlijk veel verder gaan als het ook je huis betreft, je gezin en je medewerkers raakt. Ik heb vragen gesteld aan de minister van landbouw omdat ik signalen krijg dat de overgangsregeling die al heel erg summier is, ook nog eens weinig ruimte biedt om er gebruik van te maken. Als dat zo door gaat zal blijken dat het bedrag wat beschikbaar is voor deze overgangsregeling niet helemaal wordt ingezet voor deze bedrijven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Lees verder

 • Fraude met kinderopvangtoeslag

  Elsevier berichtte deze week over mensen die onterecht geld opstrijken door zich in te schrijven voor een studie. Het gaat om mensen die zich inschrijven voor een studie, deze studie niet volgen, maar wel de kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit is fraude en dat mogen we niet accepteren. Samen met de collega’s Chantal Nijkerken de Haan en Judith Tielen heb ik vragen gesteld aan zowel de staatssecretaris van sociale zaken, de minister van onderwijs en de staatssecretaris van financiën. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor mensen die werken en of een studie volgen. De kinderopvangtoeslag wordt net als de andere toeslagen opgebracht door de belastingbetaler. Het is dus niet goed dat mensen deze toeslag opstrijken terwijl ze er geen recht op hebben. Wij hebben opheldering gevraagd over welke controles er plaats vinden en hoe dat verbetert kan worden. Het is niet de eerste keer dat er fraude geconstateerd wordt. Iedereen die recht heeft op toeslagen moet er gebruik van kunnen maken maar frauderen is onacceptabel. Lees verder

 • Nog steeds problemen bij de Belastingtelefoon

  De problemen bij de Belastingtelefoon zijn nog hardnekkig. Wanneer je de belastingdienst belt mag je op z’n minst verwachten dat er wordt opgenomen. Nog te vaak komen mensen in een lange wachtrij terecht of worden ze zelfs uit de wachtrij gegooid. Nog te veel mensen krijgen geen of onvoldoende antwoord op hun vragen. Reden om samen met collega Pieter Omtzigt (CDA) nogmaals vragen te stellen over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. Lees verder

 • Onduidelijkheid over het besturen van een trekker door buitenlandse stagiaires

  Voor het besturen van een trekker heb je in Nederland een trekkerrijbewijs nodig. In landen om ons heen gelden andere regels. In Frankrijk bijvoorbeeld kennen ze geen trekkerrijbewijs, daar mag je met een rijbewijs B niet alleen een personenauto besturen maar ook een trekker. Met een Frans rijbewijs op zak mag een Franse student in Nederland niet op een trekker rijden. Een uitzondering geldt als het rijbewijs voor 2 juli 2015 behaald is. Samen met mijn collega Remco Dijkstra heb ik uitleg gevraagd over deze regels. Voor boeren en tuinders die buitenlandse studenten ontvangen en een stage aanbieden is de regelgeving onduidelijk en niet werkbaar. Het zou jammer zijn als de uitwisseling van kennis en het op doen van werkervaring niet mogelijk is. Lees verder

 • Levensgevaarlijk chloormiddel nog steeds te koop

  Eerder heb ik vragen gesteld aan de minister van medische zorg over een chloormiddel dat te koop is als voedingsmiddel en medicijn. Een gevaarlijk middel wat bij gebruik tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord maar roepen wel vervolgvragen op. Uit de beantwoording blijkt dat de toezichthouder, de NVWA, niet daadkrachtig heeft opgetreden. Al jarenlang waren er signalen over de gezondheidsrisico’s. Met collega Arno Rutte wil ik duidelijkheid hebben waarom er niet eerder is ingegrepen en hoe we hier van leren zodat er in de toekomst sneller opgetreden wordt. Lees verder

 • Onduidelijkheid over belastingplicht amateurmuziekverenigingen

  In Nederland hoeven amateurmuziekverenigingen volgens de wet geen btw-belasting te betalen. Naar aanleiding van signalen uit het land heb ik samen met mijn collega Chantal Nijkerken- de Haan vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën omdat er onduidelijkheid is of supportersverenigingen van deze amateurmuziekverenigingen wel btw- plichtig zijn. Ik hoop dat de antwoorden snel duidelijkheid geven omdat er nu supportersverenigingen van bijvoorbeeld een amateurmuziekvereniging zijn die geconfronteerd worden met een aanslag btw-heffing, zelfs voor de voorafgaande jaren. Lees verder

 • Vragen over een Nederlandse in plaats van een Europese vliegtaks

  In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om een belasting in te voeren op vliegen, de vliegtaks. Het kabinet moet eerst proberen om samen met andere Europese landen tot een vliegtaks te komen. Wij hopen dat Nederland hier samen met andere landen afspraken over kan maken. Als er Europees geen afspraken worden gemaakt en de vliegbelasting alleen voor Nederland geldt zullen mensen uitwijken naar Duitsland of België voor een vlucht. Als Europese afspraken binnen een paar jaar niet lukken mag het kabinet zelf een Nederlandse vliegtaks vormen. Nu blijkt dat de staatssecretaris van Financiën zelf al bezig is met het vormen van een Nederlandse vliegtaks heb ik samen met collega Remco Dijkstra gevraagd welke stappen er gezet zijn om dit Europees te regelen. Lees verder

 • Opheldering over levensgevaarlijke springkussens

  Eind juni stelde ik al vragen over de rol van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit rond de fatale val van een 4-jarige peuter van een springkussen. Naar aanleiding van de Kamervragen heeft de NVWA de aansprakelijkheid erkent. Nu blijkt dat deze fout niet op zich staat. Er zijn nog ruim 200 gevaarlijke springkussens in omloop. Ook met de bijbehorende certificaten is het goed mis. Gesjoemel met certificaten is gesjoemel met veiligheid. Dat is wat de mij betreft onacceptabel. De NVWA dient hier direct op te treden. Ik heb aan de ministers van LNV en Medische Zorg om opheldering gevraagd. Lees verder

 • Een hardere aanpak van de grootste oorzaak van de bijensterfte, de varroamijt

  Al langere tijd maken wij ons grote zorgen over de (winter)sterfte van honingbijen in Nederland en daarbuiten. De honingbij is onmisbaar voor de bestuiving van gewassen voor onze voedselproductie, maar ook voor de biodiversiteit in de natuur. Belangrijk dus dat de oorzaak van de bijensterfte wordt aangepakt. Tegenstanders van de intensieve landbouw willen ons doen geloven dat de bijensterfte veroorzaakt wordt door de intensieve landbouw en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met deze eenzijdige benadering blijft één van de belangrijkste oorzaken van de bijensterfte onderbelicht, de varroamijt. De varroamijt is een heel klein beestje wat zich nestelt in de bijenkasten en het bijenvolk verzwakt, wat uiteindelijk tot bijensterfte leidt. Ik heb hier al meerdere keren aandacht voor gevraagd, maar tot op heden wordt onvoldoende serieus genomen. Gelukkig laat niet iedereen dit probleem links liggen. Afgelopen week zond Brandplus Plus een documentaire uit over onderzoek en de wijze waarop bijenexpert Bart Jan Fernhout op wereldwijde schaal dit vreselijke beestje wil aanpakken (zie hier de uitzending: https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/broadcasts/13847/). Hij zet hiervoor een ‘superbij’ in. Een bij die resistent is tegen de varroamijt. Dat Nederland het episch centrum is voor de wereldwijde aanpak is interessant. Naar aanleiding van deze uitzending en een eerder artikel van Aart Zeeman heb ik samen met collega Arne Weverling vragen gesteld aan de minister. De minister steunt namelijk de Nationale bijenstrategie en voor een aantal maatregelen heeft zij ook een financiële bijdrage toegezegd. De aanpak van de varroamijt en de kennis die in dit programma uiteen is gezet maakt geen onderdeel uit van de Nationale bijenstrategie. Dat is gek omdat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan een oplossing waarbij Nederland ook internationaal een rol speelt. Wij willen dat de minister het probleem van de varroamijt nadrukkelijker op de agenda zet en de aanpak zoals gepresenteerd ook onderdeel laat zijn van de aanpak om de (winter)sterfte van de honingbij te keren. Dat is van groot belang voor de land- en tuinbouw en het behoud van de biodiversiteit in de natuur. Er is geen tijd te verliezen en daarom vragen wij de minister om actie! Lees verder

 • Zorgelijke ontwikkeling; de voor varkens dodelijke Afrikaanse varkenspest ontdekt in België

  Varkenshouders maken zich grote zorgen nu er bij onze zuiderburen Afrikaanse varkenspest is uitgebroken. Zeker voor de varkensboeren in Brabant en Limburg komt het virus nu wel heel dichtbij. De varkenspest is gelukkig ongevaarlijk voor mensen maar voor varkens niet, die worden ziek en gaan uiteindelijk dood aan dit virus. Het virus is nu ontdekt bij wilde zwijnen in België maar het kan heel snel verspreid worden. Helaas is er nog geen vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest. In april en mei heb ik mijn zorgen al geuit over het ‘oprukken’ van de Afrikaanse varkenspest in Europa en de noodzaak om in Europees verband de nodige maatregelen te treffen. Nu het virus in België is opgedoken blijkt dat de urgentie zeer hoog is. Samen met collega Jaco Geurts (CDA) heb ik gister vragen gesteld aan de minister van Landbouw. Het is zaak dat alles op alles gezet wordt om te voorkomen dat het virus Nederland bereikt. Het vraagt niet alleen alertheid van de varkenshouders en de vervoerders maar ook van de provincies (zij zijn verantwoordelijk voor het natuurbeheer en daarmee de wilde varkens/zwijnen), de minister die de regie voert en van ons allemaal. Stel dat je toevallig in het gebied bent geweest kan het virus via vervoersbeweging meegenomen worden. Mensen moeten zich hiervan bewust zijn en omdat niet iedereen dat weet zal dit gecommuniceerd moeten worden. Onderstaand de vragen die we gesteld hebben. Lees verder