• Problemen bij de Belastingdienst bij het beveiligen van persoonsgegevens

  “Belastingdienst: het is 'technisch onmogelijk' persoonsgegevens goed te beveiligen” zo kopte Trouw vorige week vrijdag. Reden om samen met collega Jan Middendorp vragen te stellen aan de staatssecretarissen van Financien en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij vragen de bewindspersonen specifieker in te gaan op de geconstateerde problemen. Voor het beveiligen van persoonsgegevens en het kunnen voldoen aan de privacy-verordening moet je 100% inzicht hebben waar welke data zich bevindt in de IT-systemen. Als de berichtgeving klopt dat de Belastingdienst die inzage niet heeft dan is het extra zorgelijk, daarmee heeft dat niet alleen gevolgen voor de privacy maar ook gevolgen voor de business en de cybersecurity. Onderstaand de link naar het artikel. Lees verder

 • Vragen na weer een ernstig ongeluk met een multiplay-springkussen

  In de afgelopen maanden hebben een aantal ernstige ongelukken plaatsgevonden met de zogenoemde multiplay-springkussens waarbij kinderen ernstig gewond zijn geraakt. Ik heb hier eerder al vragen over gesteld. Nu er recent weer een ongeluk heeft plaatsgevonden ben ik weer in de pen geklommen. De NVWA heeft naar aanleiding van ongelukken extra maatregelen geëist van de verkopers en verhuurders van deze kussens. En een springkussen van het type ‘piraat’ mag voorlopig niet verkocht of verhuurd worden. Maar als je dan vervolgens op internet op zoek gaat naar een multiplay-springkussen dan wordt je niet gewezen op die extra voorzorgsmaatregelen, kom je allerlei verschillende types tegen waarbij je als consument niet kan zien of het om het bewuste type gaat wat tijdelijk uit de handel is genomen. Ook heb ik veel vragen over het proces van keuren en toezicht door de aangewezen keuringsorganisaties en de NVWA. Onderstaand de link naar het bericht en de vragen die ik gesteld heb. Lees verder

 • Zorgen over de summiere overgangsregeling pelsdierhouders

  Enkele jaren geleden heeft een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met een verbod op de pelsdierhouderij. In de pelsdierhouderij worden nertsen gehouden voor de bontproductie. In 2013 is de Wet verbod op de pelsdierhouderij ingegaan. Vanaf dat moment zijn er geen nieuwe bedrijven toegestaan en voor de bestaande bedrijven is er een overgangsmaatregel afgekondigd. De VVD was tegen dit verbod op de pelsdierhouderij. Want met het verbieden van deze bedrijven is het nog steeds niet verboden om bont te dragen. De kledingindustrie zal niet langer het bont uit Nederland inkopen maar uitwijken naar andere landen. Landen waar vaak veel minder aandacht is voor bijvoorbeeld dierenwelzijn en waar de regels voor de huisvesting van deze dieren ontbreekt. Met het verbod op de pelsdierhouderij is er een summiere overgangsregeling voor de pelsdierhouders afgesproken. Ik zeg met nadruk summier, want het zal je maar overkomen. Het bedrijf wat je hebt, soms van generatie op generatie, mag niet meer. Maar met dat bedrijf verdien je niet alleen een inkomen voor je gezin, een inkomen voor de medewerkers, het is ook je huis en het pensioen van de ondernemer zit in dat bedrijf. Met het verbod op deze bedrijven valt je huis weg, je inkomen en je pensioen. Dat laatste is zeker voor oudere ondernemers enorm wrang omdat je geen tijd hebt om in een paar jaar nog een pensioen op te bouwen. Veel ondernemers lopen nu tegen forse problemen aan, financiële problemen die natuurlijk veel verder gaan als het ook je huis betreft, je gezin en je medewerkers raakt. Ik heb vragen gesteld aan de minister van landbouw omdat ik signalen krijg dat de overgangsregeling die al heel erg summier is, ook nog eens weinig ruimte biedt om er gebruik van te maken. Als dat zo door gaat zal blijken dat het bedrag wat beschikbaar is voor deze overgangsregeling niet helemaal wordt ingezet voor deze bedrijven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Lees verder

 • Fraude met kinderopvangtoeslag

  Elsevier berichtte deze week over mensen die onterecht geld opstrijken door zich in te schrijven voor een studie. Het gaat om mensen die zich inschrijven voor een studie, deze studie niet volgen, maar wel de kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit is fraude en dat mogen we niet accepteren. Samen met de collega’s Chantal Nijkerken de Haan en Judith Tielen heb ik vragen gesteld aan zowel de staatssecretaris van sociale zaken, de minister van onderwijs en de staatssecretaris van financiën. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor mensen die werken en of een studie volgen. De kinderopvangtoeslag wordt net als de andere toeslagen opgebracht door de belastingbetaler. Het is dus niet goed dat mensen deze toeslag opstrijken terwijl ze er geen recht op hebben. Wij hebben opheldering gevraagd over welke controles er plaats vinden en hoe dat verbetert kan worden. Het is niet de eerste keer dat er fraude geconstateerd wordt. Iedereen die recht heeft op toeslagen moet er gebruik van kunnen maken maar frauderen is onacceptabel. Lees verder

 • Nog steeds problemen bij de Belastingtelefoon

  De problemen bij de Belastingtelefoon zijn nog hardnekkig. Wanneer je de belastingdienst belt mag je op z’n minst verwachten dat er wordt opgenomen. Nog te vaak komen mensen in een lange wachtrij terecht of worden ze zelfs uit de wachtrij gegooid. Nog te veel mensen krijgen geen of onvoldoende antwoord op hun vragen. Reden om samen met collega Pieter Omtzigt (CDA) nogmaals vragen te stellen over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. Lees verder

 • Onduidelijkheid over het besturen van een trekker door buitenlandse stagiaires

  Voor het besturen van een trekker heb je in Nederland een trekkerrijbewijs nodig. In landen om ons heen gelden andere regels. In Frankrijk bijvoorbeeld kennen ze geen trekkerrijbewijs, daar mag je met een rijbewijs B niet alleen een personenauto besturen maar ook een trekker. Met een Frans rijbewijs op zak mag een Franse student in Nederland niet op een trekker rijden. Een uitzondering geldt als het rijbewijs voor 2 juli 2015 behaald is. Samen met mijn collega Remco Dijkstra heb ik uitleg gevraagd over deze regels. Voor boeren en tuinders die buitenlandse studenten ontvangen en een stage aanbieden is de regelgeving onduidelijk en niet werkbaar. Het zou jammer zijn als de uitwisseling van kennis en het op doen van werkervaring niet mogelijk is. Lees verder

 • Levensgevaarlijk chloormiddel nog steeds te koop

  Eerder heb ik vragen gesteld aan de minister van medische zorg over een chloormiddel dat te koop is als voedingsmiddel en medicijn. Een gevaarlijk middel wat bij gebruik tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord maar roepen wel vervolgvragen op. Uit de beantwoording blijkt dat de toezichthouder, de NVWA, niet daadkrachtig heeft opgetreden. Al jarenlang waren er signalen over de gezondheidsrisico’s. Met collega Arno Rutte wil ik duidelijkheid hebben waarom er niet eerder is ingegrepen en hoe we hier van leren zodat er in de toekomst sneller opgetreden wordt. Lees verder

 • Onduidelijkheid over belastingplicht amateurmuziekverenigingen

  In Nederland hoeven amateurmuziekverenigingen volgens de wet geen btw-belasting te betalen. Naar aanleiding van signalen uit het land heb ik samen met mijn collega Chantal Nijkerken- de Haan vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën omdat er onduidelijkheid is of supportersverenigingen van deze amateurmuziekverenigingen wel btw- plichtig zijn. Ik hoop dat de antwoorden snel duidelijkheid geven omdat er nu supportersverenigingen van bijvoorbeeld een amateurmuziekvereniging zijn die geconfronteerd worden met een aanslag btw-heffing, zelfs voor de voorafgaande jaren. Lees verder

 • Vragen over een Nederlandse in plaats van een Europese vliegtaks

  In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om een belasting in te voeren op vliegen, de vliegtaks. Het kabinet moet eerst proberen om samen met andere Europese landen tot een vliegtaks te komen. Wij hopen dat Nederland hier samen met andere landen afspraken over kan maken. Als er Europees geen afspraken worden gemaakt en de vliegbelasting alleen voor Nederland geldt zullen mensen uitwijken naar Duitsland of België voor een vlucht. Als Europese afspraken binnen een paar jaar niet lukken mag het kabinet zelf een Nederlandse vliegtaks vormen. Nu blijkt dat de staatssecretaris van Financiën zelf al bezig is met het vormen van een Nederlandse vliegtaks heb ik samen met collega Remco Dijkstra gevraagd welke stappen er gezet zijn om dit Europees te regelen. Lees verder

 • Opheldering over levensgevaarlijke springkussens

  Eind juni stelde ik al vragen over de rol van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit rond de fatale val van een 4-jarige peuter van een springkussen. Naar aanleiding van de Kamervragen heeft de NVWA de aansprakelijkheid erkent. Nu blijkt dat deze fout niet op zich staat. Er zijn nog ruim 200 gevaarlijke springkussens in omloop. Ook met de bijbehorende certificaten is het goed mis. Gesjoemel met certificaten is gesjoemel met veiligheid. Dat is wat de mij betreft onacceptabel. De NVWA dient hier direct op te treden. Ik heb aan de ministers van LNV en Medische Zorg om opheldering gevraagd. Lees verder

 • Een hardere aanpak van de grootste oorzaak van de bijensterfte, de varroamijt

  Al langere tijd maken wij ons grote zorgen over de (winter)sterfte van honingbijen in Nederland en daarbuiten. De honingbij is onmisbaar voor de bestuiving van gewassen voor onze voedselproductie, maar ook voor de biodiversiteit in de natuur. Belangrijk dus dat de oorzaak van de bijensterfte wordt aangepakt. Tegenstanders van de intensieve landbouw willen ons doen geloven dat de bijensterfte veroorzaakt wordt door de intensieve landbouw en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met deze eenzijdige benadering blijft één van de belangrijkste oorzaken van de bijensterfte onderbelicht, de varroamijt. De varroamijt is een heel klein beestje wat zich nestelt in de bijenkasten en het bijenvolk verzwakt, wat uiteindelijk tot bijensterfte leidt. Ik heb hier al meerdere keren aandacht voor gevraagd, maar tot op heden wordt onvoldoende serieus genomen. Gelukkig laat niet iedereen dit probleem links liggen. Afgelopen week zond Brandplus Plus een documentaire uit over onderzoek en de wijze waarop bijenexpert Bart Jan Fernhout op wereldwijde schaal dit vreselijke beestje wil aanpakken (zie hier de uitzending: https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/broadcasts/13847/). Hij zet hiervoor een ‘superbij’ in. Een bij die resistent is tegen de varroamijt. Dat Nederland het episch centrum is voor de wereldwijde aanpak is interessant. Naar aanleiding van deze uitzending en een eerder artikel van Aart Zeeman heb ik samen met collega Arne Weverling vragen gesteld aan de minister. De minister steunt namelijk de Nationale bijenstrategie en voor een aantal maatregelen heeft zij ook een financiële bijdrage toegezegd. De aanpak van de varroamijt en de kennis die in dit programma uiteen is gezet maakt geen onderdeel uit van de Nationale bijenstrategie. Dat is gek omdat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan een oplossing waarbij Nederland ook internationaal een rol speelt. Wij willen dat de minister het probleem van de varroamijt nadrukkelijker op de agenda zet en de aanpak zoals gepresenteerd ook onderdeel laat zijn van de aanpak om de (winter)sterfte van de honingbij te keren. Dat is van groot belang voor de land- en tuinbouw en het behoud van de biodiversiteit in de natuur. Er is geen tijd te verliezen en daarom vragen wij de minister om actie! Lees verder

 • Zorgelijke ontwikkeling; de voor varkens dodelijke Afrikaanse varkenspest ontdekt in België

  Varkenshouders maken zich grote zorgen nu er bij onze zuiderburen Afrikaanse varkenspest is uitgebroken. Zeker voor de varkensboeren in Brabant en Limburg komt het virus nu wel heel dichtbij. De varkenspest is gelukkig ongevaarlijk voor mensen maar voor varkens niet, die worden ziek en gaan uiteindelijk dood aan dit virus. Het virus is nu ontdekt bij wilde zwijnen in België maar het kan heel snel verspreid worden. Helaas is er nog geen vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest. In april en mei heb ik mijn zorgen al geuit over het ‘oprukken’ van de Afrikaanse varkenspest in Europa en de noodzaak om in Europees verband de nodige maatregelen te treffen. Nu het virus in België is opgedoken blijkt dat de urgentie zeer hoog is. Samen met collega Jaco Geurts (CDA) heb ik gister vragen gesteld aan de minister van Landbouw. Het is zaak dat alles op alles gezet wordt om te voorkomen dat het virus Nederland bereikt. Het vraagt niet alleen alertheid van de varkenshouders en de vervoerders maar ook van de provincies (zij zijn verantwoordelijk voor het natuurbeheer en daarmee de wilde varkens/zwijnen), de minister die de regie voert en van ons allemaal. Stel dat je toevallig in het gebied bent geweest kan het virus via vervoersbeweging meegenomen worden. Mensen moeten zich hiervan bewust zijn en omdat niet iedereen dat weet zal dit gecommuniceerd moeten worden. Onderstaand de vragen die we gesteld hebben. Lees verder

 • Duizenden ouderen laten toeslagen liggen

  Uit onderzoek blijkt dat er duizenden ouderen zijn die maandelijks hun toeslagen mislopen, zoals een tegemoetkoming bij het huren van een huis of voor de zorgkosten. Dat heeft direct gevolg voor hun portemonnee. Wij vinden de toeslagen een ingewikkeld systeem en zouden graag een vereenvoudiging van de toeslagen zien. Maar nu we nog werken met deze toeslagen moeten ze wel voor iedereen die er recht op heeft toegankelijk zijn. Samen met collega Sophie Hermans heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid. Wij willen weten hoe dit kan, en nog belangrijker, hoe we ervoor gaan zorgen dat de mensen die recht hebben op een toeslag deze ook kunnen vinden. Lees verder

 • Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen

  Alle Nederlandse dorpen en steden zijn het tegenover hun inwoners verplicht een juiste WOZ-waarde te hanteren. Een te hoge WOZ-waarde kan negatieve gevolgen hebben voor de te betalen belastingen. Nu blijkt dat een aantal gemeenten hierbij fouten maken hebben ik en mijn collega Albert van den Bosch vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën. Lees verder

 • Opheldering over een 'boete' op zonnepanelen

  Steeds meer mensen investeren in zonnepanelen op het dak van de woning. Maar nu blijkt dat huizenbezitters meer belasting moeten betalen omdat hun woning meer waard is. Deze ‘boete’ op zonnepanelen wekt ergernis en is ook niet echt een stimulans om te verduurzamen. Samen met collega Dilan Yesilgoz heb ik vragen aan de staatssecretaris financiën gesteld. Lees verder

 • Vragen over de voornemens omtrent landonteigening in Zuid-Afrika

  Samen met collega Han ten Broeke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over de voornemens omtrent landonteigening in Zuid-Afrika Lees verder

 • Belastingbetaler mag niet opdraaien voor storing bij fiscus

  Door een technische storing bij de fiscus zijn een aantal bevestigingen en of afwijzingen op een uitstelverzoek niet verstuurd. Het kan niet zo zijn dat belastingplichtigen hier de dupe van worden. Daarom samen met collega Omtzigt gevraagd wat de oorzaak is, de omvang is, hoe de huidige afwikkeling is, maar hoe zoiets dergelijk in de toekomst voorkomen kan worden. Lees verder

 • Goed functioneren RVO belangrijk voor melkveehouders

  Ik heb vragen aan de minister gesteld over het functioneren van RVO.nl in relatie tot de fosfaatrechten. Na eerdere berichtgeving in de agrarische media krijg ook ik signalen dat het lang duurt, in sommige gevallen heel erg lang, voordat fosfaatrechten na een verhandeling worden overgeschreven. Ik heb gevraagd naar de procedure die gevolgd moet worden, de termijnen die hiervoor staan en de wachttijden die zijn opgetreden.Er moet snel duidelijkheid komen zodat melkveehouders weten waar ze aan toe zijn, zodat ze eventueel kunnen bijsturen bij fosfaatproductie. Lees verder

 • Aanvullende vragen over aanhoudende droogte in Nederland

  Veel boeren hebben de tarwe en gerst geoogst en staan nu voor het dilemma een groenbemester te zaaien. Een groenbemester zaai je na een gewas om de organische stof in de bodem te verbeteren, stikstof te binden en of als vanggewas om meststoffen te binden. Met de extreme droogte kan je deze groenbemester wel zaaien maar het zaad zal niet of nauwelijks kiemen. Een groenbemester zaaien komt voort uit de verplichting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Maar de vraag is of boeren deze kosten nu moeten maken terwijl je weet dat er geen goed gewas zal gaan groeien. Of zoals een boer vanmorgen zei: “er wordt her en der wel gezaaid, maar meer voor de regels dan met boeren verstand”. Ik heb de minister gevraagd een ontheffing te verlenen en snel met duidelijkheid te komen! Lees verder

 • Vragen over de belastingrente bij het te laat of verkeerd doen van je aangifte

  Ik heb opheldering gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën over de rente die belastingplichtigen moeten betalen als zij laat of verkeerd aangifte doen. Ik wil graag weten of de hoge belastingrente een afschrikwekkende werking heeft en hierdoor mensen besluiten om dan maar geen bezwaar te maken. Zie hieronder mijn vragen. Lees verder