• Vragen gesteld over bericht "Afkoop pensioen dure grap voor ondernemer in buitenland"

  Als je altijd hard hebt gewerkt en netjes geld aan de kant hebt gezet voor je pensioen, dan wil je dat op een door jou gekozen moment kunnen afkopen. Nu ziet het er naar uit dat Nederlandse ondernemers in het buitenland met een pensioen in eigen beheer dat beter niet kunnen doen, omdat de belastingdruk kan oplopen tot 90%. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik wil graag van de staatssecretaris weten of dit klopt, maar ook welke stappen hij gaat zetten om de lastendruk voor deze ondernemers te verlichten. Lees verder

 • Opheldering om Friese schapenstapel

  Een verscherping van het mestbeleid dreigt de Friese schapenstapel te halveren. Dit nieuws kwam onverwacht voor de Friese schapenboeren en dat terwijl de wijziging enorme gevolgen kan hebben. Dat lijkt me niet de bedoeling. De aanpassing van het mestbeleid lijkt een reactie te zijn op de ontdekking van de NVWA dat er mest is afgezet op sommige dijken. Als dat niet mag moet de NVWA optreden in plaats van in een reflex de regels aanpassen. Ook voor het Weterskip Fryslan heeft deze aanpassing gevolgen. Het beheer van de dijken zal weer bij het waterschap komen, wat tot een kostenstijging zal leiden van het waterschap en daarmee de mensen in het gebied.Samen met collega Aukje de Vries heb ik om opheldering gevraagd over deze Friese kwestie en tegelijkertijd ook de vraag gesteld of er meer gebieden en boeren in Nederland zijn die door deze aanscherping in de knel komen. Lees verder

 • Geen overhaaste aanpassingen van het geurbeleid veehouderijen

  Iedereen wil graag een schone lucht. Luchtwassers op een stal helpen daar bijvoorbeeld bij, omdat het de lucht zuivert die de stallen verlaat. Op basis van een onderzoek naar de rendementen van luchtwassers wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wijzigingen doorvoeren in het geurbeleid voor veehouderijen. Maar dat onderzoek rammelt aan alle kanten. Zo is het aantal bedrijven dat onderzocht is wel erg klein om op basis daarvan conclusies te trekken. En het is ook gek dat dezelfde luchtwassers in Duitsland en Nederland toch hele andere rendementen halen. Er is op dit moment nog onvoldoende duidelijk, terwijl aanpassingen van het beleid enorme consequenties kan hebben voor veehouderijen. Daarom heb ik samen met collega Erik Ziengs schriftelijke vragen gesteld aan de beide bewindspersonen. Wat de VVD betreft moeten de zaken eerst maar eens goed worden uitgezocht alvorens er allerlei wet- en regelgeving wordt aangepast. Lees verder

 • Werken over de grens moet geen problemen opleveren

  Wanneer je woont in de grensstreek kan het maar zo zijn dat je in een ander land werkt dan waar je woont. Dan kan het niet zo zijn dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen. Om dat te voorkomen hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Nu lijkt alleen toch dat bedrijven en Nederlanders die over de grens in Duitsland werken klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse belastingdienst, omdat de regels bijvoorbeeld verschillen geïnterpreteerd worden of omdat de regels nog lang niet altijd bij iedereen bekend zijn. Daarom heb ik opheldering gevraagd samen met collega Jan Middendorp. Lees verder

 • Het is weer tijd voor de belastingaangifte!

  Het invullen van de belastingaangifte is voor de meeste mensen niet de leukste bezigheid, maar het moet wel gebeuren. Gelukkig heeft de Belastingdienst het ons de laatste jaren al een stuk makkelijker gemaakt. De meeste gegevens zijn tegenwoordig al ingevuld, er is een handige app voor de online belastingaangifte en de Belastingdienst is ook op social media te bereiken voor vragen. Maar het kan altijd nog makkelijker. En wie kan dat nou het best weten dan u, de gebruiker? Daarom ik heb vanochtend bij WNL in de uitzending de oproep gedaan om mij te laten weten waar u tegenaan loopt bij het invullen van de aangifte, of waarvan u denkt dat nodig is om de belastingtelefoon bij vragen u nog beter van dienst te laten zijn! Alle suggesties zijn welkom op helma@vvd.nl. De eerste reacties zijn al binnen, maar ik ontvang er graag nog meer zodat we een mooi pakket kunnen aanbieden aan de staatssecretaris. En vergeet niet om nog voor 1 april uw aangifte te doen! Dan krijgt u snel bericht en in het geval dat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst, staat het veel sneller op uw rekening. Wel zo prettig dus! Lees verder

 • Keuze boekhoudpakket moet bij zzp’er liggen

  De Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen. Het ziet er naar uit dat zzp’ers worden opgeroepen om zich aan te melden voor een proef met online boekhoudpakketten, terwijl deze pakketten een keurmerk dragen dat een initiatief is van de Belastingdienst zelf. Dat hoort niet. De Belastingdienst hoort neutraal te zijn. Ik heb gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën hierop te reageren. Lees verder

 • Vliegtaks loopt op de zaken vooruit

  In het regeerakkoord hebben we afgesproken om in Europees verband te onderzoeken welke afspraken er gemaakt kunnen worden om te komen tot een meer duurzamere luchtvaart. Ik ben dan ook ontzettend verbaasd dat het ministerie van Financiën nu haast lijkt te maken met een nationale vliegbelasting. Niet alleen omdat het niet de afspraak is, maar ook omdat een vliegtaks grote negatieve invloed kan hebben op de koopkracht van mensen en op de concurrentiepositie van Nederland. Een vliegtaks is onwenselijk en voorbarig. Tijd voor schriftelijke vragen dus aan het ministerie van Financiën en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat! Lees verder

 • Vliegtaks Eindhoven is idioot

  Gemeenten mogen niet zomaar zelf heffingen in het leven roepen. En al helemaal niet om hun gemeentekas te spekken. Ik was dan ook stomverbaasd toen ik las dat Eindhoven een eigen vliegtaks wil invoeren of Amsterdam die een cruisebelasting wil doorvoeren. Neem bijvoorbeeld Eindhoven. Eindhoven is een van de motoren van de Brabantse economie. Het vliegveld draagt bij aan een vestigingsklimaat en aan de geweldige aantrekkingskracht van Eindhoven. Ik wil dat de minister de telefoon pakt en aan de gemeente Eindhoven uitlegt waarom dit niet mag en ook niet gaat geburen. Lees hier mijn vragen die ik samen met collega’s Remco Dijkstra en Albert van den Bosch aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • "Maak eind aan BSN in btw-nummer voor ZZP'ers"

  In het btw-nummer van zzp’ers is het BSN-nummer standaard opgenomen. Dat is best gek. Het BSN-nummer is persoonsgebonden en daar gelden strenge privacyregels voor. Niet voor niets is op je rijbewijs of identiteitsbewijs bijvoorbeeld het BSN-nummer naar de achterkant verplaatst. Dan is het niet wenselijk dat een belastingdienst zzp'ers dwingt dit nummer te publiceren en ook nog eens aan hun opdrachtgevers te sturen. Helemaal omdat bij zzp’ers die vanuit huis werken hun persoonlijke gegevens openbaar zijn bij de Kamer van Koophandel. Dan maken we het voor fraudeurs wel heel makkelijk om te frauderen met identiteiten. Samen met collega Martin Wörsdörfer en Pieter Omtzigt en Harry van der Molen van het CDA hebben we dit aan de kaak gesteld. Zie bijgaand twee setjes schriftelijke vragen. Lees verder

 • Belastingdienst moet goed functioneren

  De Belastingdienst moet gewoon goed functioneren. Dat mag je als belastingbetaler verwachten. Maar of het nou gaat om het innen van de erf- en schenkbelasting, of om het afgeven van btw-nummers na het opgeven van zonnepanelen: te veel signalen bereiken mij dat burgers of ondernemers hinder ondervinden van het functioneren van de Belastingdienst. De Belastingdienst loopt achter met haar werkzaamheden en mensen worden hierover vervolgens niet goed geïnformeerd. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarom heb ik om opheldering gevraagd aan de staatssecretaris. Zie hier mijn vragen. Lees verder

 • "EU-commissaris Moscovici moet uitspraken terugnemen"

  EU-commissaris Moscovici van belastingzaken heeft Nederland, samen met zes andere EU-landen, aan de schandpaal genageld wegens ons fiscale beleid. Volgens Moscovici zouden wij belastingontwijking door bedrijven mogelijk maken. De kwalificatie van de EU-commissaris is een belediging aan het adres van miljoenen hardwerkende ondernemers, werknemers en Nederlanders. Ik heb nadrukkelijk aan de staatssecretaris gevraagd om hier afstand van te nemen. Zie hier mijn vragen. Lees verder

 • Belasting op spaargeld moet snel rechtvaardiger!

  Het valt niet uit te leggen dat je belasting betaalt over inkomen dat je nooit hebt ontvangen. Dat is nu wel het geval bij de belasting die je betaalt over je spaargeld. En vaak heb je al een keer belasting betaald over dit geld, bijvoorbeeld toen het werd uitgekeerd als loon. En dat is een doorn in het oog. De VVD pleit er al veel langer voor om te rekenen met een percentage dat gebaseerd is op wat je spaargeld daadwerkelijk oplevert aan rente. Gelukkig is dit kabinet van plan om daar werk van te maken. Wat de VVD betreft moet de staatssecretaris daar snel mee aan de slag gaan. Daarom heb ik een opinieartikel geschreven in het Algemeen Dagblad. Zie hier mijn artikel. Lees verder

 • Eerlijke vergoeding voor boer en tuinder!

  Het stellen van extra eisen aan een boer of tuinder op het gebied van duurzaamheid moet hand-in-hand gaan met een eerlijke vergoeding voor een boer of tuinder. In het regeerakkoord is opgenomen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toe moet zien op een eerlijke vergoeding als supermarkten extra eisen stellen aan de boer of tuinder. Nu lijkt dit niet het geval te zijn bij het nieuwe keurmerk PlanetProof. Bijna alle supermarkten scharen zich achter deze strengere eisen voor de telers bij wie ze hun groenten en fruit inkopen, terwijl boeren hier geen vergoeding voor krijgen. En dat terwijl zij misschien wel hun bedrijfsvoering moeten aanpassen en wellicht de nodige investeringen moeten doen. Daarom heb ik de minister gevraagd hoe het uitgangspunt van dit nieuwe keurmerk zich verhoudt tot het voornemen om de ACM erop toe te laten zien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid. Lees verder

 • Twee jaar nadenken over oplossing voor fiscale eenheid is veel te lang

  De meeste ondernemers die ik spreek zijn blij dat ze na de economische crisis eindelijk weer ruimte zien om te investeren. Dat is goed. Want die investeringen zorgen voor banen. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie moet Nederland nu haar regels aanpassen voor de verrekening van winstbelasting tussen moeder- en dochterbedrijven. De tijdelijke noodwetgeving die wordt voorgesteld lijkt ongunstig uit te pakken Nederlandse ondernemers die daar mee te maken hebben. Daarom is het onwenselijk dat staatssecretaris aangeeft dat nieuwe wetgeving wel twee jaar kan duren. Ik heb de staatssecretaris gevraagd wat de gevolgen hiervan voor ondernemers zijn. Ik wil dat er snel een oplossing komt. Zodat ondernemers kunnen blijven investeren in hun bedrijf en in hun werknemers. Lees verder

 • Geen pensioen opbouwen omdat je zwanger bent? Dat kan natuurlijk niet!

  Samen met collega Roald van der Linde heb ik opheldering gevraagd over het bericht dat een huisarts wegens haar zwangerschap geen pensioen kan opbouwen. Dat is natuurlijk een hele gekke situatie. We hebben aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de staatssecretaris van Financien gevraagd om met een oplossing voor 1 juli aanstaande te komen. Lees verder

 • Opheldering over stijgende waterschapslasten

  Het gaat economisch weer goed met Nederland. Nu wordt het tijd dat iedereen dat weer in hun portemonnee gaat voelen. Daarom was ik stomverbaasd toen ik bericht las dat huishoudens meer kwijt zijn aan waterschapslasten. Juist nu het economisch goed gaat, zouden overheden moeten zorgen voor belastingverlaging, en niet belastingverhogingen. Dit is de omgekeerde wereld. Daarom wil ik van de staatssecretaris weten of het bericht klopt en zo ja, wat de reden is voor deze stijging van waterschapslasten. En hoe vallen de grote verschillen tussen waterschappen te verklaren? Op onder meer deze punten heb ik opheldering gevraagd aan de staatssecretaris. Lees verder

 • Voedselveiligheid voorop!

  Voedselveiligheid staat voor de VVD voorop. Het is dan ook enorm belangrijk dat als er geconstateerd wordt dat er iets mis is met bepaald product er direct wordt ingegrepen en dat dit ook helder gecommuniceerd wordt. Nu blijkt dat de handhaver, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), voedselveiligheidswaarschuwingen in 2017 vaak laat of niet publiceert. Dat kan niet waar zijn. Samen met collega Aukje de Vries heb ik daarom aan de minister gevraagd of het klopt dat de NVWA willekeurig waarschuwingen publiceert en hoe we er voor kunnen zorgen dat voedselveiligheidswaarschuwingen in de toekomst direct en duidelijk gepubliceerd worden. Lees verder

 • Mogelijke handelsbelemmeringen voor aardappelverwerkende industrie

  Nadat ik vorig jaar al aandacht heb gevraagd voor de anti-dumpingmaatregelen in Brazilië, lijkt zich nu in Colombia een soortgelijke situatie voor te doen. Handelsautoriteiten in Colombia zijn een anti-dumping onderzoek gestart naar een aantal Europese aardappelverwerkende bedrijven, waaronder bedrijven in Nederland. De mogelijke maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek, kunnen grote gevolgen hebben voor de aardappelverwerkende bedrijven in Nederland, maar ook voor de Nederlandse telers. Door de maatregelen zouden Nederlandse producten niet meer geïmporteerd mogen worden in Colombia. Op deze manier wordt de vrije handel verstoord en de vrije concurrentie gedwarsboomd. Reden voor mij om wederom in de pen te klimmen en samen met collega Bente Becker schriftelijke vragen te stellen aan de minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en de minister van Landbouw. Helemaal omdat deze onderzoeken een trend lijken te worden in Zuid-Amerika en dit kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse akkerbouw, alle mensen die hun baan erin vinden en het economische belang van de sector voor Nederland. Lees verder

 • Opnieuw vragen over de hogere prijzen van nieuwe auto's

  Samen met collega Remco Dijkstra heb ik opnieuw vragen gesteld over de BPM, de belasting op de aanschaf van nieuwe auto’s. Eerder hebben we al vragen gesteld over het bericht dat auto’s mogelijk duurder worden doordat de nieuwe test voor verbruik en uitstoot hoger uitvallen. Daar mogen autokopers niet de dupe van worden. Te meer omdat nieuwe auto’s vaak veel schoner en beter voor het milieu zijn. Nu blijkt uit cijfers van BNR dat de opbrengst uit de BMP vorig jaar al fors is gestegen. Daarom hebben we de staatssecretaris onder andere gevraagd naar de oorzaken, zie hieronder de vragen. Lees verder

 • Onrust over hogere heffing bij Nederlandse gepensioneerden in België

  Via verschillende mensen ontving ik het bericht dat Nederlandse gepensioneerden in België meer belasting over hun pensioen moeten gaan betalen. Dat is een kwalijke zaak. Mensen maken zich zorgen over een dubbele belastingaanslag en ze zijn nauwelijks geïnformeerd over deze werkwijze. Ik heb opheldering gevraagd aan de staatssecretaris financiën en gevraagd naar een overgangsregeling nu mensen op korte termijn mogelijk met een grote heffing geconfronteerd worden. Lees verder