• Mogelijke handelsbelemmeringen voor aardappelverwerkende industrie

  Nadat ik vorig jaar al aandacht heb gevraagd voor de anti-dumpingmaatregelen in Brazilië, lijkt zich nu in Colombia een soortgelijke situatie voor te doen. Handelsautoriteiten in Colombia zijn een anti-dumping onderzoek gestart naar een aantal Europese aardappelverwerkende bedrijven, waaronder bedrijven in Nederland. De mogelijke maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek, kunnen grote gevolgen hebben voor de aardappelverwerkende bedrijven in Nederland, maar ook voor de Nederlandse telers. Door de maatregelen zouden Nederlandse producten niet meer geïmporteerd mogen worden in Colombia. Op deze manier wordt de vrije handel verstoord en de vrije concurrentie gedwarsboomd. Reden voor mij om wederom in de pen te klimmen en samen met collega Bente Becker schriftelijke vragen te stellen aan de minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en de minister van Landbouw. Helemaal omdat deze onderzoeken een trend lijken te worden in Zuid-Amerika en dit kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse akkerbouw, alle mensen die hun baan erin vinden en het economische belang van de sector voor Nederland. Lees verder

 • Opnieuw vragen over de hogere prijzen van nieuwe auto's

  Samen met collega Remco Dijkstra heb ik opnieuw vragen gesteld over de BPM, de belasting op de aanschaf van nieuwe auto’s. Eerder hebben we al vragen gesteld over het bericht dat auto’s mogelijk duurder worden doordat de nieuwe test voor verbruik en uitstoot hoger uitvallen. Daar mogen autokopers niet de dupe van worden. Te meer omdat nieuwe auto’s vaak veel schoner en beter voor het milieu zijn. Nu blijkt uit cijfers van BNR dat de opbrengst uit de BMP vorig jaar al fors is gestegen. Daarom hebben we de staatssecretaris onder andere gevraagd naar de oorzaken, zie hieronder de vragen. Lees verder

 • Onrust over hogere heffing bij Nederlandse gepensioneerden in België

  Via verschillende mensen ontving ik het bericht dat Nederlandse gepensioneerden in België meer belasting over hun pensioen moeten gaan betalen. Dat is een kwalijke zaak. Mensen maken zich zorgen over een dubbele belastingaanslag en ze zijn nauwelijks geïnformeerd over deze werkwijze. Ik heb opheldering gevraagd aan de staatssecretaris financiën en gevraagd naar een overgangsregeling nu mensen op korte termijn mogelijk met een grote heffing geconfronteerd worden. Lees verder

 • Ondernemers mogen niet de dupe worden van belastinghervormingen VS

  Het lijkt erop dat Nederlandse ondernemers met een Amerikaans paspoort de dupe worden van de belastinghervorming die Amerikaanse regering gaat doorvoeren. Alle bedrijven – klein of groot – met een Nederlandse Amerikaan als aandeelhouder lijken nu een eenmalige aanslag uit de VS te gaan krijgen. Dat is raar. Want deze ondernemers hebben in Nederland netjes belasting moeten betalen. Ik heb daarom de staatssecretaris gevraagd of deze dubbele belastingheffing wel mag. Ik wil weten wat de gevolgen zijn voor deze bedrijven en voor ons vestigingsklimaat. Want het is niet de bedoeling dat bedrijven die netjes belasting betalen worden gestraft omdat de eigenaar toevallig een Amerikaans paspoort heeft. Lees verder

 • Opheldering over de achterstand Belastingdienst bij innen belasting

  De meeste mensen en bedrijven betalen op tijd hun belastingaanslag. Leuk is dat nooit. Maar het is wel belangrijk. Want samen betalen we op die manier voor nieuwe wegen, voor goed onderwijs, goede zorg en onze veiligheid. Nu blijkt dat Belastingdienst achterstanden heeft bij het innen van belastingen en dat sommige moeilijk inbare vorderingen worden afgeboekt. Dat betekent dat de mensen die wel netjes betalen opdraaien voor de mensen die dat niet doen. Ik heb de staatssecretaris om opheldering gevraagd. Want ik snap heel goed dat we het niet leuker kunnen maken. Maar eerlijker moet toch lukken. Lees verder

 • Prachtige exportcijfers voor de land- en tuinbouwsector!

  Traditiegetrouw worden de Nederlandse landbouwexportprestaties van het voorgaande jaar gepresenteerd op de Grüne Woche, de belangrijkste landbouwbeurs van Europa. Vanochtend maakte minister Carola Schouten bekend dat Nederland in 2017 wederom, na de Verenigde Staten, tweede exporteur van agrarische producten ter wereld is. Dat is een enorm knappe prestatie! Helemaal als je je bedenkt dat Nederland qua oppervlak het 135e land ter wereld is. Volgens de eerste berekeningen exporteerde Nederland in 2017 voor maar liefst 91,7 miljard euro aan bewerkte en onbewerkte landbouwgoederen. Dit betekent een groei van 7,3% ten opzichte van de 85,5 miljard in 2016. In totaal, dus wanneer je de landbouwgerelateerde producten zoals machines erbij optelt, kom je zelfs uit op een waarde van 101 miljard euro. Deze enorme prestatie hebben we te danken aan al die mensen die werkzaam zijn in de agrofoodsector en die iedere dag, voor dag en dauw, keihard werken om al die kwalitatief goede producten te produceren tegen een betaalbare prijs. Maar ook al die mensen die werken in bijvoorbeeld de verwerkende industrie, of in de transportsector dragen hieraan bij. Veel Nederlanders vinden een baan in de land- en tuinbouwsector en daarmee is de sector van grote waarde voor Nederland. De VVD is daar hartstikke trots op! Mocht je nieuwsgierig zijn naar alle cijfers en meer specifiek per sector de feiten willen bekijken, ik heb het rapport ‘De Nederlandse landbouwexport 2017’ bijgevoegd. Lees verder

 • ‘Nu stappen zetten op belasten op basis van reëel rendement’

  De VVD pleit er al langer voor om de vermogensrendementsheffing – dus de belasting die je betaalt over bijvoorbeeld je spaargeld – te baseren op het reëel rendement. Nu wordt er uitgegaan van fictief rendement, terwijl dit percentage in de praktijk op dit moment veel lager ligt. Dat vindt de VVD oneerlijk. Gelukkig hebben de vier politieke partijen in het regeerakkoord opgenomen dat de vermogensrendementsheffing sneller aangesloten moet worden op het werkelijke rendement. Het wordt tijd nu stappen te zetten. Helemaal nu het gerechtshof in Amsterdam heeft geoordeeld dat de lage spaarrente de vermogensheffing niet meer ‘redelijk en proportioneel’ maakt. De VVD heeft daarom gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën gevraagd op te schieten. Lees verder

 • VVD alert op lokale lasten

  Belasting betalen is nooit leuk. Nu het met Nederland steeds beter gaat willen we dat iedereen dat gaat voelen. Daarom gaan de belastingen de komende jaren omlaag. Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat gemeenten de onroerendezakenbelasting (OZB) verhogen omdat ze dan meer kunnen uitgeven. Daarom heb ik kritische vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Lees verder

 • Gemeenten moeten hun zaakjes op orde hebben

  Ondernemers en burgers mogen niet de dupe worden van gemeenten die hun zaakjes niet op orde hebben! Het blijkt dat nog een aantal gemeenten met verouderde bestemmingsplannen werkt waarover zij leges heft aan bijvoorbeeld boeren. Omdat gemeenten geen leges mogen heffen over bestemmingsplannen ouder dan tien jaar en die geen verleningsbesluit kennen of geactualiseerd zijn, kunnen die legesheffingen soms onterecht zijn. Dat kan soms om heel veel geld gaan. Samen met mijn collega Antoinette Laan heb ik daarom om opheldering gevraagd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Lees verder

 • Alert op oprukkende Afrikaanse varkenspest

  Het Duitse ministerie van Landbouw heeft varkensboeren opgeroepen uiterst strikt te zijn met hygiënemaatregelen, omdat in omliggende landen de Afrikaanse varkenspest oprukt. De varkenspest is zeer besmettelijk en kan enorme gevolgen hebben voor varkensboeren en kan tot grote schade leiden voor de economie. Ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het ontzettend belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom heb ik de minister gevraagd hoe wij hier in Nederland mee omgaan en of eventuele actie gewenst en/of noodzakelijk is. Lees verder

 • Stijgen prijzen nieuwe auto's onwenselijk

  Samen met collega Remco Dijkstra heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van het bericht dat naar verwachting de aanschaf van auto's fors duurder wordt. Auto’s worden mogelijk duurder doordat de nieuwe test voor verbruik en uitstoot hoger uitvallen. Daar mogen autokopers niet de dupe van worden. Daarnaast zijn nieuwe auto’s vaak veel schoner. Het onaantrekkelijker maken van de aanschaf van nieuwe auto’s kan negatieve milieueffecten hebben en dat kan niet de bedoeling zijn. Klik snel verder voor onze vragen. Lees verder

 • Vrije handel in fosfaatrechten, maar wel eerlijk!

  Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de melkveehouderij. In aanloop naar de invoering van de Fosfaatwet heeft het doorvoeren van de plannen uit het fosfaatreductieplan veel gevraagd van onze melkveehouders. Over enkele weken zal Fosfaatwet in werking treden en zullen de fosfaatrechten definitief verhandelbaar worden. Met deze introductie van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari wordt er een nieuwe markt gecreëerd. En hoewel niets menselijks mij vreemd is en het mij dus ook niet verbaast dat er nu al volop handel plaatsvindt in de opties op deze rechten, baart het mij ook zorgen. De VVD is voor vrije handel, maar zeker ook voor eerlijke handel! Lees snel verder voor het hele opinieartikel dat in Nieuwe Oogst is gepubliceerd en voor de schriftelijke vragen die ik aan de minister heb gesteld. Lees verder

 • Hanteren zelfde berekeningsmethoden uitstoot methaan cruciaal!

  Volgens de Europese Commissie behoort de Nederlandse melkkoe tot de beste ‘meisjes’ van de klas. Dan is het nogal verwonderlijk dat Nederland met haar eigen berekeningen tot de conclusie komt dat de Nederlandse melkkoe de hoogste methaanuitstoot van Europa heeft. Nu lijkt dat te komen doordat de Nederlandse een andere rekensystematiek hanteert dan de Europese Unie. Dat kan natuurlijk niet het geval zijn! Het rekenen met andere rekenmethoden kan enorme gevolgen hebben voor regelgeving en daarmee kan er een oneerlijk speelveld ontstaan. En bovendien is de aanpak van broeikassen in Europa alleen maar effectief wanneer dezelfde berekeningsmethode gehanteerd wordt. Samen met collega Remco Dijkstra heb ik om opheldering gevraagd. Zie bijgevoegd onze vragen. Lees verder

 • Opheldering over export van Oekraïense ei

  In de Europese Unie stellen we aan onze pluimveehouders strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en huisvesting. En dat is een goede zaak. Daardoor kunnen u en ik elke dag eieren kopen van uitstekende kwaliteit die geproduceerd zijn onder goede omstandigheden. Nu lijkt het erop dat De Oekraïne voornemens is om tafeleieren naar Europa te exporteren. Daar is op zich niets mis mee als bedrijven uit de Oekraïne dezelfde standaarden hanteren als de pluimveehouders in Nederland of in Europa. Maar daar lijkt de schoen te wringen en dat was voor mij reden om samen met collega Bente Becker schriftelijke vagen te stellen aan de ministers van Landbouw en Buitenlandse Handel. De VVD vindt dat onze standaarden op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en huisvesting ook voor associatieovereenkomst moet gelden zoals dat ook wordt vastgelegd in de handelsverdragen. Daarom hebben wij om opheldering gevraagd. Zie in bijgevoegd document de vragen Lees verder

 • Aanvullende vragen fipronil in eieren

  Samen met collega's Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66), en Carla Dik-Faber (CU) heb ik aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de fipronil-affaire, nadat we al eerder een schriftelijk overleg hebben gevoerd. Mijn bijdrage voor dit schriftelijk overleg heb ik bijgevoegd. Lees verder

 • GroenLinks polariseert

  GroenLinks heeft in een opinieartikel in Trouw (28 juni jongstleden) hard uitgehaald naar de intensieve veehouderij. Niet alleen raakt het stuk van Rik Grashoff kant noch wal, maar door zijn artikel wordt de sector ook in een negatief daglicht gezet en worden verschillende groepen tegen elkaar op gezet. Genoeg reden voor mij om hier op te reageren. Lees hier mijn reactie op zijn artikel. Lees verder

 • Het Diergezondheidsfonds

  Om verschillende redenen is het van belang dat uitbraak van besmettelijke dierziekten wordt voorkomen of in het ergste geval, wordt bestreden en daarom moeten er goede afspraken gemaakt worden hoe dit bekostigd wordt. Omdat de productschappen zijn opgeheven moeten de afspraken van deze financiering worden vastgelegd in een wet. We spraken afgelopen week in de kamer over deze wetswijziging. Mijn bijdrage in het debat vindt u hier. Lees verder

 • Mogelijke toelating Glyfosaat (Roundup)

  Naar aanleiding van een bericht in de media dat de Europese Commissie het middel Glyfosaat voor een langere periode wil toelaten heeft de Tweede Kamer hierover een debat gevoerd. Lees hier mijn inbreng in het debat. Lees verder

 • Kritische vragen bij Verzamelwet pensioenen

  Deze week heeft de Tweede Kamer de Verzamelwet pensioenen besproken. Met een verzamelwet kan het kabinet kleine aanpassingen of tekortkomingen in een wet repareren. De meeste wijzigingsvoorstellen in deze wet waren technisch van aard. Enkele onderdelen hebben echter wel grotere gevolgen. Daar heb ik tijdens het debat dan ook aandacht voor gevraagd. Hier kunt u mijn inbreng lezen Lees verder

 • Melkstaldebat

  Op 27 februari deed ik mee aan het #melkstaldebat. Een debat georganiseerd door Veeteelt. Met de overall aan in debat in de melkveestal in Friesland. Lees hier het verslag! Lees verder