• Hanteren zelfde berekeningsmethoden uitstoot methaan cruciaal!

  Volgens de Europese Commissie behoort de Nederlandse melkkoe tot de beste ‘meisjes’ van de klas. Dan is het nogal verwonderlijk dat Nederland met haar eigen berekeningen tot de conclusie komt dat de Nederlandse melkkoe de hoogste methaanuitstoot van Europa heeft. Nu lijkt dat te komen doordat de Nederlandse een andere rekensystematiek hanteert dan de Europese Unie. Dat kan natuurlijk niet het geval zijn! Het rekenen met andere rekenmethoden kan enorme gevolgen hebben voor regelgeving en daarmee kan er een oneerlijk speelveld ontstaan. En bovendien is de aanpak van broeikassen in Europa alleen maar effectief wanneer dezelfde berekeningsmethode gehanteerd wordt. Samen met collega Remco Dijkstra heb ik om opheldering gevraagd. Zie bijgevoegd onze vragen. Lees verder

 • Opheldering over export van Oekraïense ei

  In de Europese Unie stellen we aan onze pluimveehouders strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en huisvesting. En dat is een goede zaak. Daardoor kunnen u en ik elke dag eieren kopen van uitstekende kwaliteit die geproduceerd zijn onder goede omstandigheden. Nu lijkt het erop dat De Oekraïne voornemens is om tafeleieren naar Europa te exporteren. Daar is op zich niets mis mee als bedrijven uit de Oekraïne dezelfde standaarden hanteren als de pluimveehouders in Nederland of in Europa. Maar daar lijkt de schoen te wringen en dat was voor mij reden om samen met collega Bente Becker schriftelijke vagen te stellen aan de ministers van Landbouw en Buitenlandse Handel. De VVD vindt dat onze standaarden op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en huisvesting ook voor associatieovereenkomst moet gelden zoals dat ook wordt vastgelegd in de handelsverdragen. Daarom hebben wij om opheldering gevraagd. Zie in bijgevoegd document de vragen Lees verder

 • Aanvullende vragen fipronil in eieren

  Samen met collega's Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66), en Carla Dik-Faber (CU) heb ik aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de fipronil-affaire, nadat we al eerder een schriftelijk overleg hebben gevoerd. Mijn bijdrage voor dit schriftelijk overleg heb ik bijgevoegd. Lees verder

 • GroenLinks polariseert

  GroenLinks heeft in een opinieartikel in Trouw (28 juni jongstleden) hard uitgehaald naar de intensieve veehouderij. Niet alleen raakt het stuk van Rik Grashoff kant noch wal, maar door zijn artikel wordt de sector ook in een negatief daglicht gezet en worden verschillende groepen tegen elkaar op gezet. Genoeg reden voor mij om hier op te reageren. Lees hier mijn reactie op zijn artikel. Lees verder

 • Het Diergezondheidsfonds

  Om verschillende redenen is het van belang dat uitbraak van besmettelijke dierziekten wordt voorkomen of in het ergste geval, wordt bestreden en daarom moeten er goede afspraken gemaakt worden hoe dit bekostigd wordt. Omdat de productschappen zijn opgeheven moeten de afspraken van deze financiering worden vastgelegd in een wet. We spraken afgelopen week in de kamer over deze wetswijziging. Mijn bijdrage in het debat vindt u hier. Lees verder

 • Mogelijke toelating Glyfosaat (Roundup)

  Naar aanleiding van een bericht in de media dat de Europese Commissie het middel Glyfosaat voor een langere periode wil toelaten heeft de Tweede Kamer hierover een debat gevoerd. Lees hier mijn inbreng in het debat. Lees verder

 • Kritische vragen bij Verzamelwet pensioenen

  Deze week heeft de Tweede Kamer de Verzamelwet pensioenen besproken. Met een verzamelwet kan het kabinet kleine aanpassingen of tekortkomingen in een wet repareren. De meeste wijzigingsvoorstellen in deze wet waren technisch van aard. Enkele onderdelen hebben echter wel grotere gevolgen. Daar heb ik tijdens het debat dan ook aandacht voor gevraagd. Hier kunt u mijn inbreng lezen Lees verder

 • Melkstaldebat

  Op 27 februari deed ik mee aan het #melkstaldebat. Een debat georganiseerd door Veeteelt. Met de overall aan in debat in de melkveestal in Friesland. Lees hier het verslag! Lees verder

 • De boer op in Drenthe

  De eerste provincie die ik mijn tour door Nederland bezocht heb is Drenthe. Ik heb veel bedrijven bezocht, veel ondernemers gesproken en een prachtig stuk van de provincie gezien! Lees verder

 • Met gezond boerenverstand

  Samen met u wil ik met gezond boerenverstand naar de toekomst kijken! Samen met u wil ik ervoor knokken dat de Nederlandse land- en tuinbouw z’n koppositie in de wereld behoudt en dat deze wordt versterkt. Ik wil werken aan een (Europees) landbouwbeleid waar we onze hoogproductieve, innovatieve en efficiënte land- en tuinbouw als voorbeeld stellen, gericht op voedselzekerheid en voedselveiligheid. Een land- en tuinbouw sector waar ruimte is voor innovatieve ideeën, waar regels ondernemers niet in de weg mogen zitten en waar een sterke NVWA van belang is. En vindt u net als ik dat het mestbeleid op de schop moet? Stem dan VVD! Helma Lodders #12 Lees verder

 • Wei voor de Koe: regelmachine draait verder

  Op initiatief van de SP, D66 en GroenLinks hebben we in de Kamer gesproken over een wettelijke plicht voor weidegang voor de koe. De VVD is tegen. In de aanloop naar het debat schreef ik een ingezonden brief naar de Nieuwe Oogst (27 januari 2017). Lees verder

 • Het Silicon Valley van de aardappel

  Op 2 januari mocht ik spreken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). U kunt hier een artikel uit Aardappelwereld magazine uit januari teruglezen waar een verslag van mijn inleiding is gegeven. Lees verder

 • Pensioenregelgeving is Nederlandse bevoegdheid

  Op woensdag 12 december vond het debat plaats over het onderzoek door de Eurozone naar fiscale houdbaarheid pensioenstelsels. Lees verder

 • VVD: 'Nederland Pieperland'

  Nederland kent een fantastische landbouwsector. Om dat zo te houden, moeten we de agrarische ondernemers volop ruimte geven voor innovatie. VVD-Kamerlid Helma Lodders riep staatssecretaris Van Dam daarom op tot actie met haar initiatiefnota 'Nederland Pieperland'. Lees verder

 • Live in gesprek met u over pensioen!

  Vanaf het VVD-congres werd 4 uur lang live uitgezonden en kon u al uw vragen stellen aan een aantal VVD-bewindspersonen en VVD-Kamerleden. Ik had de eer een half uur uw vragen over pensioen te mogen beantwoorden. Lees verder

 • Extreme omstandigheden vragen om passende maatregelen

  Donderdag 23 juni zal voor veel mensen en ondernemers een dag zijn die herinnert aan angstaanjagende omstandigheden. Na een extreme regenperiode, vielen hagelstenen zo groot als tennisballen uit de lucht. Lees verder

 • Actieplan ‘Vitalisering Varkenshouderij’

  Commissie-Rosenthal presenteerde 23 juni 2016 haar Actieplan 'Vitalisering Varkenshouderij'. Het vitaliseringsplan is gemaakt door de varkenshouders vertegenwoordigd in de POV, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Doel van het actieplan is de positie van de varkenshouders in de keten te versterken en in de toekomst de sector crisisbestendig te maken. Lees verder

 • Wet Lodders werkelijkheid!

  Wet verbeterde premieregeling afgelopen dinsdag 14 juni aangenomen in de Eerste Kamer. Lees verder

 • VVD: eindelijk duidelijkheid voor de sector

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Dam vandaag een nadere invulling gegeven aan het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. Alhoewel de invoering van fosfaatrechten voor de VVD geen makkelijke keuze is, vinden de liberalen het goed dat de sector nu eindelijk weet waar zij aan toe is. In het voorstel van de staatssecretaris zijn fosfaatrechten een sluitstuk van meerdere maatregelen. Lees verder

 • Initiatiefwet klaar voor behandeling

  Mensen met een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst, als pensioenvoorziening, hebben te maken met een extreem lage rente. De lage rente veroorzaakt een laag pensioen. Lees verder