Standpunt VVD

Met het oog op de toenemende vraag naar voedsel als gevolg van de toenemende groei van de wereldbevolking moet de Nederlandse Landbouwsector nog intensiever worden dan nu het geval is.

De landbouwsector is een sterke pijler van de Nederlandse economie. Daarom is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar hoe we de sector nog sterker kunnen maken. Nederland is de tweede voedselexporteur in de wereld. Dat willen we niet alleen zo houden, maar ook verbeteren. Dit willen we bereiken door ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen. De VVD heeft zich daarom de afgelopen jaren ingezet voor een vermindering en vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van landbouw. Wij willen dat Nederlandse regelgeving niet strenger wordt uitgevoerd dan Europa voorschrijft. De VVD kiest voor een sterke agrarische sector die op de wereldmarkt kan concurreren. Bij een wereldwijd gelijk speelveld - dus zonder concurrentievervalsing doordat er verschillende eisen worden gesteld aan de productie en producten - kunnen landbouwsubsidies worden afgeschaft. Diensten van de agrarische sector aan de gemeenschap (bijvoorbeeld voor landschap, natuur of recreatie) moeten worden beloond, en opgelegde beperkingen voldoende gecompenseerd. In gebieden waar sprake is van bijzonder landschap zal de landbouw zich moeten aanpassen. Er mag slechts één dienst zijn die landbouwbedrijven controleert. Bedrijven die zich goed aan de regels houden, hoeven minder vaak te worden gecontroleerd.