Standpunt VVD

De afgelopen decennia is de levensduur snel opgelopen. Dit is natuurlijk goed nieuws. Zeker omdat we onze ‘oude dag’ in steeds betere gezondheid doorbrengen. Maar er is ook een keerzijde. De pensioenverplichtingen zullen door de toegenomen levensverwachting met vele tientallen miljarden oplopen.

Daarnaast staan de pensioenfondsen door de dalende rente en de economische crisis onder druk. De VVD wil een sterk pensioenstelsel dat op lange termijn voldoende waarborgen biedt voor een duurzaam en betaalbaar pensioen, ook als de levensverwachting in de toekomst verder stijgt. Om dit te bereiken is het onvermijdelijk dat we het huidige stelsel aanpassen.

Het is belangrijk dat de pensioenfondsen adequaat bestuurd worden en dat het beleggingsbeleid op een adequate manier geregeld is. Het zorgt er ook voor dat niet alleen werknemers en werkgevers wat te zeggen krijgen over het pensioen, maar ook de pensioengerechtigden zelf. Iedereen die betrokken is (werknemer, werkgever en gepensioneerde) kan zo meebeslissen.

Een groep werkende mensen die niet volledig kan profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn de zzp’ers. Belemmeringen die hen uitsluiten van vrijwillige deelname in collectieve pensioenen worden weggenomen. Voor multinationals moet het mogelijk zijn al hun gepensioneerden in een algemene pensioeninstelling in Nederland onder te brengen.

Onze uitgangspunten

Werk is meer dan een inkomen. Werk zorgt voor zelfstandigheid, eigenwaarde en sociale contacten. Werk is iets om trots op te zijn. Waarom zouden we het mensen dan moeilijk maken om aan de slag te gaan? De VVD gunt iedereen een baan. Zeker in moeilijke tijden komen veel mensen zonder werk te zitten. Een deel hiervan heeft moeite om een nieuwe baan te vinden. We willen het die mensen makkelijker maken om weer aan de slag te gaan. Een uitkering is geen eindstation, maar een doorstart op weg naar een nieuwe baan. Daar hoort nog iets anders bij. Als iemand iets voor jou doet, is het niet gek om daar ook iets voor terug te doen. Als je geen werk hebt, krijg je hulp. Daar hoort bij dat je zelf je best doet. Dat je aan de slag gaat met het zoeken van een baan. Dat je vrijwilligerswerk doet en weer actief wordt in de samenleving. Dat je jezelf verbetert en kansen aangrijpt. De VVD wil mensen zonder baan van de bank en aan de bak. Wie niet wil werken, hoeft ook niet te rekenen op hulp. Werk moet lonen. Daarom vergroot dit kabinet het verschil tussen een uitkering en een baan.

  • Door de hervormingen op de arbeidsmarkt wordt de arbeidsmarkt toekomstbestendiger en krijgen meer mensen een kans op een baan.
  • Door het gat tussen een uitkering en een baan te vergroten, maakt dit kabinet werken weer lonend.